η Σχέση μιάζει με...

Μεε

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
η Σχέση μιάζει με... by Mind Map: η Σχέση μιάζει με...

1. χρόματα

1.1. τι χρόματα

1.2. χωρίς χρώμα

2. αίσθηση

2.1. γευση

2.2. αφή

2.3. όραση

3. γεωμετρικές φιγούρες

3.1. Πλατωνικό στερεό

4. υλικό

5. φυτό

5.1. είδος

5.1.1. Φύκη

5.1.2. Δέντρο

5.1.3. Θάμνος

5.1.4. Μύκητας

5.1.5. Πόα

5.2. μπορεί να είναι Άνθος

5.2.1. τι άνθος

6. ζώα

6.1. τι ειδως ζωων

7. Τέσσερα στοιχεία

7.1. το Νερό

7.1.1. . . .

7.2. ο Αέας

7.2.1. . . .

7.3. η Φωτιά

7.3.1. . . .

7.4. η Γη

7.4.1. . . .

8. εποχή

9. τεχνη

9.1. κηνιματογράφως

9.1.1. . . . . . .

9.2. μουσική

9.2.1. . . . . . .

9.3. ζωγραφική

9.3.1. . . . . .

9.4. τραγούδι

9.4.1. . . . . .

9.5. μπαλέτο

9.5.1. . . . . .

9.6. λογοτεχνία

9.6.1. . . . . .

9.7. αρχιτεκτονική

9.7.1. ύφος

9.8. άλλο . . .

10. επιστημη

10.1. . . .

11. επιστημη

12. μέσω μεταφοράς

13. hobby

13.1. παιχνίδι

13.2. άθλημα

14. άνθρωπο

14.1. ύφος

14.2. χαρακτίρας