ЕНК "Психодіагностика"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ЕНК "Психодіагностика" by Mind Map: ЕНК "Психодіагностика"

1. Змістовий модуль 1. Вступ до психодіагностики (МКР №1)

1.1. Тема 1. Поняття, предмет і завдання психодіагностики. Історія психодіагностики.

1.1.1. 1 лекція + 1 семінар

1.2. Тема 2. Класифікація методів психодіагностики.

1.2.1. 1 лекція + 1 семінар

2. Змістовий модуль 2. Психодіагностичне дослідження та обстеження (МКР №2)

2.1. Тема 1. Психодіагностичний процес.

2.2. Тема 2. Професійно-етичні принципи в роботі психодіагноста.

2.2.1. 1 практичне заняття

3. Змістовий модуль 3. Психометричні основи психодіагностики (МКР №3)

3.1. Тема 1. Етапи та методи конструювання тестів. Психометричні показники тестів.

3.1.1. 1 лекція + 1 семінар

4. Змістовий модуль 4. Методи психодіагностики. Діагностика за запитом (МКР №4)

4.1. Тема 1. Об’єктивні тести

4.1.1. 1 лекція + 3 практичні

4.2. Тема 2. Особистісні опитувальники

4.2.1. 1 лекція + 3 практичні

4.3. Тема 3. Проективні методики

4.3.1. 1 лекція + 5 практичних

4.4. Тема 4. Особливості психодіагностики в залежності від віку досліджуваних

4.4.1. 2 практичних

4.5. Тема 5. Діагностика за запитом в різних галузях життєдіяльності

4.5.1. 2 практичних