Trang chủ Webstie

Website thang máy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Trang chủ Webstie by Mind Map: Trang chủ Webstie

1. Giới thiệu

1.1. Giới thiệu công ty và sứ mệnh, tầm nhìn...

1.2. Show ra đội ngũ và kinh nghiệm trong nghề của những người chủ chốt

2. Sản phẩm

2.1. Sản phẩm theo hãng

2.2. Sản phẩm theo danh mục: Công trình, nhà riêng...

2.3. Sản phẩm theo phân khúc

2.4. Download Catelogue sản phẩm

3. Tư vấn

3.1. Các bài tư vấn về diện tích, chủng loại, kĩ thuật. Có form liên hệ trong từng bài.

3.2. Các bài cập nhật xu hướng thang cho các phân khúc, bài tổng hợp, bài liệt kê

4. Dự Án

4.1. Show ra các dự án từng làm, tiến độ các dự án to

5. Tin tức - Hoạt động

5.1. Các tin về văn hoá, hoạt động doanh nghiệp

5.2. Tin thị trường

5.3. Thông cáo báo chí, hoạt động khác

6. Liên hệ

6.1. Form đăng ký để lại thông tin liên hệ, đặt lịch tư vấn.

7. Ý kiến khách hàng

7.1. Nêu 1 vài ý kiến tốt của 1 số khách hàng tiêu biểu