Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Nhiettam.vn by Mind Map: Nhiettam.vn

1. 1. Giới thiệu

1.1. GIới thiệu năng lực Nhiệt Tâm

1.2. Đội ngũ nhân sự

1.3. Tuyển dụng

2. 2. Đầu tư nước ngoài

2.1. Tư vấn đầu tư nước ngoài

2.2. Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

2.3. Thành lập công ty liên doanh

2.4. Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

2.5. Tư vấn thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

2.6. Tư vấn thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

3. 3. Sở hữu trí tuệ

3.1. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá

3.2. Đăng ký bản quyền tác giả

3.3. Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

3.4. Đăng ký giải pháp hữu ích

3.5. Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

3.6. Đăng ký sáng chế

3.7. Xử lý hàng giả hàng nhái

3.8. Giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ

4. 4. Doanh nghiệp

4.1. Thành lập công ty

4.1.1. Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

4.1.2. Thành lập công ty TNHH 2 thành viên

4.1.3. Thành lập công ty cổ phần

4.1.4. Thành lập công ty hợp danh

4.1.5. Thành lập doanh nghiệp tư nhân

4.2. Thay đổi đăng ký kinh doanh

4.2.1. Thay đổi tên công ty

4.2.2. Thay đổi trụ sở công ty

4.2.3. Thay đổi cổ đông sáng lập

4.2.4. Thay đổi thành viên Công ty TNHH

4.2.5. Thay đổi vốn điều lệ công ty

4.2.6. Bổ sung ngành nghề

4.3. Tái cấu trúc doanh nghiệp

4.3.1. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

4.3.2. Chia doanh nghiệp

4.3.3. Tách doanh nghiệp

4.4. Giải thể - Phá sản

4.5. Mua bán doanh nghiệp

4.6. Tư vấn pháp luật nội bộ doanh nghiệp

4.6.1. Họp Đại hội đồng cổ đông

4.6.2. Họp Hội đồng quản trị

5. 5. Luật sư tranh tụng

5.1. Tranh tụng hình sự

5.2. Tranh tụng dân sự

5.3. Tranh chấp kinh tế

5.4. Giải quyết tranh chấp đất dai

5.5. Phân chia di sản thừa kế

6. 6. Giấy phép

6.1. Giấy phép kinh doanh rượu

6.2. Giấy phép trung tâm ngoại ngữ

6.3. Giấy phép trung tâm giới thiệu việc làm

6.4. Giấy phép trung tâm dạy nghề

6.5. Giấy phép ICP

6.5.1. Trang web thương mại diện tử bán hàng

6.5.2. Sàn giao dịch thương mại điện tử

6.5.3. Trang tin điện tử tổng hợp

6.5.4. Mạng xã hội trực tuyến

6.5.5. App thương mại diện tử

6.6. Công bố lưu hành mỹ phẩm

6.7. Công bố lưu hành thực phẩm chức năng

6.8. Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

6.9. Giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

6.10. Dịch vụ Mã số mã vạch

7. 7. Lao động

7.1. Tư vấn pháp luật lao động

7.2. Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động

7.3. Kỷ luật lao động, Sa thải

7.4. Soạn thảo nội quy, quy chế lao động

8. 8. Hôn nhân

8.1. Tư vấn ly hôn

8.2. Tư vấn ly hôn có yếu tố nước ngoài

8.3. Quyền nuôi con

8.4. Phân chia tài sản của vợ chồng

9. 9. Luật sư riêng

9.1. Luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên

9.2. Tư vấn soạn thảo hợp đồng

10. Dịch vụ cho người nước ngoài

10.1. Giấy phép lao động

10.2. Thẻ tạm trú

10.3. Gia hạn visa

10.4. Tư vấn luật kết hôn với người Việt Nam