Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
COMPETÈNCIES by Mind Map: COMPETÈNCIES

1. COMPETÈNCIES TÈCNICO-PROFESSIONALS

1.1. CONEIXEMENTS TÈORICS I TÈCNICS ESPECÍFICS.

1.2. CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

1.3. FORMACIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES

2. COMPETÈNCIES DE BASE

2.1. COMPETÈNCIES D'ACCÉS A L'OCUPACIÓ

2.1.1. TÈCNIQUES DE RECERCA DE FEINA

2.1.2. RELACIONS LABORALS

2.1.3. RECURSOS D'OCUPACIÓ

2.2. COMPETÈNCIES INSTRUMENTALS BÀSIQUES

2.2.1. MECAT LABORAL TERRITORI

2.2.2. LECTOESCRIPTURA I CÀLCUL

2.2.3. COMPRENSIÓ ORAL

2.3. COMPETÈNCIES INSTRUMENTALS ESPECÍFIQUES

2.3.1. INFORMÀTICA I TIC

2.3.2. IDIOMES

2.3.3. CARNET DE CONDUIR

3. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

3.1. COMPETÈNCIES D'IDENTIFICACIÓ

3.1.1. IDENTIFICACIÓ PRÒPIES CAPACITATS

3.1.2. DISPOSICIÓ A L'APRENENTATGE

3.1.3. SITUAR-SE CONTEXT LABORAL

3.2. COMPETÈNCIES DE RELACIÓ

3.2.1. COMUNICACIÓ

3.2.2. RELACIÓ INTERPERSONAL

3.2.3. TREBALL EN EQUIP

3.3. COMPETÈNCIES D'AFRONTAMENT

3.3.1. RESPONSABILITAT

3.3.2. ADAPTABILITAT

3.3.3. ORGANITZACIÓ

3.3.4. NEGOCIACIÓ

3.3.5. GESTIÓ DE L'ESTRÉS

4. CONJUNT INTEGRAT I COMPLEX DE CONEIXEMENTS LABORALS, QUE ES POSEN EN JOC EN L'EXECUCIÓ D'UNA DETERMINADA ACTIVITAT LABORAL

5. PODEN SER ADQUIRIDES AL LLARG DE LA VIDA I DES DE DIFERENTS ÀMBITS (EDUCATIU, PROFESSIONAL,PERSONAL)

6. HAN DE PODER SER OBSERVABLES I AVALUABLES, IMPLIQUEN ACCIÓ.

7. INTEGRA UN ÀMPLI VENTAL DE RECURSOS PERSONALS I ESTÀ ORIENTADA A L'ACTUACIÓ EN ENTORNS DE TREBALL.