Čimbenici koji utječu na proces učenja

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Čimbenici koji utječu na proces učenja by Mind Map: Čimbenici koji utječu na proces učenja

1. KOGNITIVNI (ima/nema poteškoća u usvajanju gradiva, iskustvo, strategije)

2. SVOJSTVO GRADIVA (količina , vrsta)

3. FIZIOLOŠKI (dob, zdravlje, umor )

4. OBJEKTIVNI (okolinski faktori, optimalni uvjeti za rad)

5. MOTIVACIJA (unutarnja i vanjska)