JAVA SCRIPT,PHP,C++

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
JAVA SCRIPT,PHP,C++ by Mind Map: JAVA SCRIPT,PHP,C++

1. JAVA SCRIPT

1.1. KODET DUHET TE FUTEN BRENDA DOKLUMENTIT HTML

1.2. PER TE DEKLARUAR NDRYSHORET PERDORET FJALA KYCE VAR

1.2.1. TIPAT E NDRYSHOREVE

1.2.1.1. NUMBER

1.2.1.2. STRING

1.2.1.3. BOOLEAN

1.2.1.4. PROMPT

1.3. ADMINISTRIMI I NGJARJEVE NE JAVA SCRIPT

1.3.1. TIPAT E NGJARJEVE

1.3.1.1. ON FOCUS

1.3.1.2. ON BLUR

1.3.1.3. ONCHANGE

1.3.1.4. ONKEYUP

1.3.1.5. onload-onunload

1.3.1.6. onmouseover-onmouseout

2. PHP

2.1. GJUHE PROGRAMIMI E PERDORUR VETEM NE SERVER DHE QUHET PERSONAL HOME PAGE

2.2. SERVERI ESHTE NE GJENDJE TE LEXOJ GJUHUEN PHP

3. C++

3.1. EDITUESI I KODIT TE BURIMIT

3.1.1. NOTEPAD,NOTEPAD++

3.2. PERPILUESI

3.2.1. KODI BURIM SHENDROHET NE KOD BINAR,KJO ESHTE DETYRA E PERPILUESIT

3.2.1.1. VISUAL STUDIO

3.2.1.2. GCC

3.3. GJUHE E NIVELIT TE LARTE

3.3.1. GJUHE TE PERPARUAR KOMPJUTERIKE QE NUK VAREN NGA LLOJI I KOMPJUTERIT QE PO PERDORET