💧Perquè es pot beure l’aigua de l’aixeta💧

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
💧Perquè es pot beure l’aigua de l’aixeta💧 by Mind Map: 💧Perquè es pot beure l’aigua de l’aixeta💧

1. 🌎 un món blau🌎

2. Rius💧

2.1. Pous subterranis

2.2. Centre tele control

2.3. Operari,manteniment

2.4. Desvien una par de l’aigua per tractarla

3. Etapes

3.1. Tractament

3.2. Pretractament

3.3. Desimfecsio final

4. 🗺La ciutat

4.1. Emmagatsematje

4.2. Subministrament

4.3. L’aigua a de tindré clor per desinfectar la

4.4. Depen l’oració gastem mes aigua o mes poca

5. 🌎Un món blau🌍

6. Tipus de captació💧

6.1. Captació de rius

6.2. Captació de pous subterranis

6.3. Captació de Ransol ( captació dels rius )

6.4. Captació del font d’Ordino ( captació de pous subterranis )

7. El 30%que s’utilitza💧

7.1. Hidroelèctrica : 98%

7.2. Estacions de esque i i pisofactoria: 2%

8. El 5%que es consumeix💧

8.1. Aigua de Rec

8.2. Aigua domèstica: 83%

8.3. Aigua termal, us industrial i ramaderia 5%

9. Podem beure l’aigua de l’aixeta perquè prime de tot pasa per depuradores i la tracten perquè no estigui plena de bactèries i u fan tot mol bé perquè no tingui ningúna bacteria.💧💦❄️🌊🌧