Copy of เรียนคณิตยังไงให้ได้ดี (1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Copy of เรียนคณิตยังไงให้ได้ดี (1) by Mind Map: Copy of เรียนคณิตยังไงให้ได้ดี (1)

1. เทคโนโลยี

1.1. ค้นคว้าในโทรศัพท์​

1.1.1. YouTube

1.1.2. Facebook

1.1.3. Google

1.2. ค้นคว้าในคอมพิวเตอร์

1.2.1. Friefox

1.2.2. เว็ปไซต์ต่างๆ

1.3. แอพพิเคชั่น​คณิตศาสตร์​

1.3.1. แอพสอนวิชาคณิตศาสตร์​

1.3.2. แอพเกมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์​

2. ตั้งใจ

2.1. ตั้งใจฟัง

2.1.1. ไม่คุยกันกับเพื่อน

2.1.2. ไม่เล่นโทรศัพท์ขณะที่เรียนอยู่

2.1.3. ไม่เอาการบ้านวิชาอื่นมาทำในขณะที่เรียน

2.2. ตั้งใจเรียน

2.2.1. ต้องมีสมาธิ

2.2.2. ต้องมีสติ

2.2.3. ต้องโฟกัสแต่ครูผู้สอน

2.3. ตั้งใจทำ

2.3.1. ไม่เล่นกับเพื่อน​ ควรที่จะรีบทำงานส่ง

2.3.2. ไม่เล่นโทรศัพท์​ขณะที่ทำงานอยู่

3. ขยัน

3.1. ขยันอ่านหนังสือ

3.1.1. ต้องไม่ใช่หนังสือโป๊

3.1.2. ต้องไม่ใช่หนังสือไร้สาระหรือหนังสือการ์ตูน​

3.1.3. ต้องเป็นหนังสือที่มีสาระเกี่ยวกับการศึกษา

3.2. ขยันทำงานส่ง

3.2.1. ไม่ขี้เกียด

3.2.2. ไม่ลืมการบ้าน

3.2.3. ครูสั่งงานอะไรต้องทำส่ง

3.3. ขยันเรียน

3.3.1. ไม่หลับในห้องเรียน

3.3.2. ไม่เล่นโทรศัพท์​ขณะที่เรียน

4. อดทน

4.1. อดทนกับครูผู้สอน

4.1.1. ครูด่า​ก็ต้องอดทน

4.1.2. ครูให้การบ้านเยอะก็ต้องอดทน

4.1.3. ครูเจ้าจี้เจ้าการก็ต้องอดทน

4.2. อดทนกับโจทย์​

4.2.1. การแก้สมการ

4.2.2. การแก้โจทย์ยากๆ

4.3. อดทนกับสิ่งรอบข้าง

4.3.1. เพื่อน

4.3.2. แฟน

4.3.3. ครอบครัว

5. ตั้งใจ

5.1. ตั้งใจฟัง

5.1.1. ไม่คุยกันกับเพื่อน

5.1.2. ไม่เล่นโทรศัพท์ขณะที่เรียนอยู่

5.1.3. ไม่เอาการบ้านวิชาอื่นมาทำในขณะที่เรียน

5.2. ตั้งใจเรียน

5.2.1. ต้องมีสมาธิ

5.2.2. ต้องโฟกัสแต่ครูผู้สอน

5.2.3. ไม่นอนหลับขณะที่ครูสอน

5.3. ตั้งใจทำ

5.3.1. ไม่เล่นกับเพื่อน​ ควรที่จะรีบทำงานส่ง

5.3.2. ไม่เล่นโทรศัพท์​ขณะที่ทำงานอยู่