PROCES UČENJA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PROCES UČENJA by Mind Map: PROCES UČENJA

1. Kognitivni faktori

1.1. koncentracija

1.2. pažnja

1.3. pamćenje

1.4. metakognicija

1.5. stil učenja

2. Psihološki faktori

2.1. osobine ličnosti

2.2. interesi

2.3. prethodno iskustvo

2.4. motivacija

2.5. osjećaji

3. Okruženje

3.1. doba dana

3.2. buka

3.3. temperatura zraka

4. Fiziološki i društveni faktori

4.1. umor

4.2. zdravlje

4.3. ekonomski status

4.4. stavovi i vrijednosti

5. Gradivo

5.1. obujam

5.2. jasnoća

5.3. povezanost

5.4. način vrednovanja