Factors que alteren l'ecosistema

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Factors que alteren l'ecosistema by Mind Map: Factors que alteren l'ecosistema

1. Causes artificials

1.1. Aigua

1.1.1. Per

1.1.1.1. Deisalles Industrials

1.1.1.2. Augment de les temperatures

1.1.1.3. Deforestació

1.1.1.4. Us de pesticides en l'aigua

1.2. Aire

1.2.1. Per

1.2.1.1. Estracció de minerals

1.2.1.2. Us de pesticides en les activitats agricoles

1.2.1.3. Industralització exesiva

1.2.1.4. Crema de cobustibles

1.2.1.5. La desforestació

1.3. Canvi climatic

1.3.1. Per

1.3.1.1. Combustió del carbo, petroli i gas

1.3.1.2. Desforestació

1.3.1.3. Desenvolupament de la ramaderia

1.3.1.4. Fertilitzants amb nitrogen

1.3.1.5. Gasos fluorats

1.4. Desforestació

1.4.1. Per

1.4.1.1. Els herbívors no tindran menjar

1.4.1.2. No hi haura arrels que subjectin la terra

1.4.1.3. Els arbres no ens proporcionarien oxigen

1.5. Erosió

1.5.1. Per

1.5.1.1. Si no hi ha arbres, no hi ha arrels que subjecten la terra

1.5.1.2. La terra es comença a esquerdar i ja no serà dertil

1.6. Desertització

1.6.1. Per

1.6.1.1. Al no haver plantes tot sera un desert

1.6.1.2. No hi haura cap esser herbívor

1.6.1.3. Probablement, els carnivors es menjaran entre sí

1.7. Perdua de biodiversitat

1.7.1. Per

1.7.1.1. Molts animals s'extingeixen per falta d’aliment.

1.7.1.2. Gairebè no hi haurà biodiversitat

1.8. Alteren en

1.8.1. Alteració de l'ecosistema.

1.8.2. L'esperança de vida empitjorara

1.8.3. L'Ecosistema cambiara drasticament

1.8.4. L'aire es contaminarà i ja no es podrà respirar bé.

2. Causes naturals

2.1. Volcans

2.1.1. Altera en

2.1.1.1. El gas tòxic dels volcans no deixa respirar i mata els éssers vius

2.1.1.2. La lava ho destrossa tot el seu pas

2.2. Terratremols

2.2.1. Altera en

2.2.1.1. Els terratrèmols a partir del nivell 6 poden fer cràters i destrossen l’ecosistema.

2.3. Tsunamis

2.3.1. Altera en

2.3.1.1. Els tsunamis ho inunden tot

2.3.1.2. Ofeguen els éssers vius

2.4. Inundacions

2.4.1. Altera en

2.4.1.1. Danys fisics en el terreny i en les infraestructures

2.4.1.2. Interrupció del subministrament d'aigua. L'aigua es potcontaminar i l'aigua potable escasseja

2.4.1.3. Destrossa de conreus i interrupció del subministrament d'aliments

2.4.1.4. Destrucció d'arbres i plantes que no toleren la immersió en aigua i poden morir d'asfíxia

2.5. Sequeres

2.5.1. Altera en

2.5.1.1. Reducció de l'extensió dels camps conreats

2.5.1.2. Incendis

2.5.1.3. Disminució de la quantitat d'aigua

2.5.1.4. Emigració en massa

2.5.1.5. Tempestes de sorra i esosió

2.6. Huracans

2.6.1. Prodeixen

2.6.1.1. Vent: Poden destruir i fer malbé les coses

2.6.1.2. Marea: Poden indundar comunitats senceres

2.6.1.3. Pluja torrencial: Poden provocar esllavissades en zones muntanyoses

2.6.1.4. Tornados: Poden provocar greus danys