Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Freud by Mind Map: Freud

1. a lelki folyamatok biológiai folyamatok nyomán jutnak energiához

1.1. állandó erővel jelenik meg, nincs menekvés, amíg nem elégítjük ki

1.2. amennyiben akadályba ütközik, még nagyobb erővel tör a kielégülés felé HIDRAULIKUS MODELL

2. Topográfiai modell

2.1. tudatos: jéghegy csúcsa - azok az érzések, gondolatok, amiknek tudatában vagyunk, amiket átélünk

2.1.1. valóságelv vezérli

2.1.1.1. másodlagos folyamat a munkamódja - élmények racionális, rendszerező feldolgozása

2.1.1.2. igazodik a társadalmi elvárásokhoz, lemond az azonnali kielégülésről a későbbi kínok elkerülése érdekében

2.2. tudatelőttes: valójában a tudattalan egy részeként kezeli Freud, nem túl nagy erőfeszítéssel a tudatba hozható tartalmak

2.3. tudattalan: emberi élet vitális erői, amelynek elviselése a tudatos rétegekben lehetetlen lenne (félelem,szorongás, konfliktus) DE hatást gyakorol a viselkedésre

2.3.1. örömelv vezérli

2.3.1.1. öröm keresése, a kín csökkentése

2.3.1.2. munkamódja az elsődleges folyamat (álommunka) - szubjektív, irracionális folyamat, nincs kapcsolata a külvilággal

2.3.1.3. nincs értelme az ellentét pároknak

3. Struktúrális modell

3.1. Ösztön-én

3.1.1. tudattalan

3.1.2. célja a szorongás csökkentése és az ösztönök megélése

3.1.3. múltból jön: magunkkal hozzuk, öröklött

3.1.4. IDnek van csak saját energiája - libidó

3.2. Én - 2 éves korra fejlődik ki

3.2.1. mindhárom topográfiai csoportban lehet - megismerő funkciók (ált lélektan) - elhárító mechanizmusok, pragmatikus, meg legyen oldva, kivitelezés

3.2.2. közvetít a külvilág és az ösztön-én között valamint befogadja a külvilág ingereit

3.3. Felettes én - 5 éves kor körül - ödipális konfliktus megoldása esetén

3.3.1. moralitás

3.3.2. bebootolódik

3.3.3. későbbi azonosulások révén ez alakuhat

3.3.4. tartalmazza a szülőktől hozott erkölcsi normákat, de ebbe a struktúrába közvetítődinek a társadalmi elvárások is

4. Álmok

4.1. Álom funkciója: az alvás örzője

4.2. ablak a tuddattalanba

4.3. célja: vágyteljesülés

4.4. álmok felépítői

4.4.1. tudattalanban található tartalmak amelyek kielégülést keresnek

4.4.2. a megelőző 3-4 nap kiemelkedő eseményei

4.4.3. szenozors ingerek, amelyek érnek minket az alvás folyamán

4.5. álommunka - aminek nyomán az álmok megfejthetővé válnak (manifesztet lefordítani látensre - mit jelképez az álom)

4.5.1. sűrítés - keverék--képzet korábbi jelentős élményekből - metafora jön létre, amely revelatív erejű - egymásra exponláljuk a képeket egy nyomás hatására)

4.5.2. eltolás - jelentős dolgokból közömböset csinál, máshova kerül ezzel együtt a hangsúly, indlat ugyanaz marad

4.5.3. dramatizálás - álomondolategy kép - pl. nem tudok elfutni

4.5.4. szimbolizáció - a látens artalmat egy egyetemes szimbólum szimbolizálja. ilyenek például a szülők, gyermekek, rokonok, születés-halál, meztelenség, szexualitás - akkor használjuk, amikor a szabad asszociáció nem működik

4.5.5. másodlagos megmunkálás - utólag illesztek hozzá, betoldok vagy magyarázom az álmot

5. Pszichoszexuális fejlődés szakaszai

5.1. orális

5.1.1. 0-18 hó

5.1.2. orális bekebelező (0-6 hó)

5.1.3. orálszadisztikus (6-18 hó)

5.2. anális

5.2.1. 18-36 hó

5.2.2. komoly külső szabályok megjelenése

5.2.3. ahol félrecsúszhat: bélsár ajándék/elfojtják, helytelenítik az ürítést

5.2.4. A szakaszban alakul ki az ÉN (libidó leszáll magáról a gyermekről)

5.3. fallikus

5.3.1. 36-60 hó

5.3.2. a szakasz végére épül ki a FELETTES ÉN - az azonos nemű szülővel való azonosulás nyomán

5.3.3. ebben az időszakban jellemző a gyerekekre

5.3.3.1. nemek közti különbségek felfedezése

5.3.3.2. szexuális vágy

5.3.3.3. azonos nemű szülő rivális, mert szexuális vágyat érez az ellenkező nemű szülő iránt

5.3.3.3.1. Ödipusz

5.3.3.3.2. Elektra

5.4. látencia

5.4.1. 60-84 hó

5.4.2. nagy barátságok, intellektuális megismerése a másik nemnek

5.5. genitális

5.5.1. serdülőkortól

5.5.2. korábbi konfliktusok újra előjönnek

5.5.3. igazi tárgyválasztás

6. pszichoanalízis

6.1. először volt: kezelési módszer

6.2. később

6.2.1. kutatási módszer

6.2.2. kultúra egy elmélete

6.2.3. metapszichológiai módszer

6.3. történeti gyökerei

6.3.1. hisztéria

6.3.2. szexualitás új szemlélte

6.3.3. gyerekkor felfedezése

6.3.4. tudattalan felfedezése

7. Ösztönök

7.1. célja a testi inger kiküszöbölése, magyarán a kielégülés

7.2. tárgy: a célelérés objektuma

7.2.1. lehet belső

7.2.2. helyettesíthető - áttolható

7.3. hajtóerejét a a szükséglet ereje határozza meg

8. Alapösztönök fajtái

9. Ösztönökkel való megküzdés formái

9.1. eltolódás (az energia tárgyát változtatja meg), ennek alesete a szublimáció, amikor egy társadalmilag elfogadhatóbb tevékenységbe fordítom át az ösztöni energiámat

9.2. ellentétbe történő átfordulás

9.3. elfojtás: elveszti a kapcsolatot a tudattal, energiája szorongássá válik

10. primér nárcizmus

10.1. a libidó egésze az énre vonatkozik

10.2. később ez átalakul tárgylibidóvá, amikor más tárgyakat száll meg

11. Érzéki energiák egy-egy adott erősen beidegzett területen koncentrálódnak

12. emberi szexualitás kétszeri megindulása egyedi

12.1. azonban az első az infantilis amnézia áldozatául esik