EVOLUCIÓ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EVOLUCIÓ by Mind Map: EVOLUCIÓ

1. TEORIES DE L'EVOLUCIÓ

1.1. TEORIES FEIXISTES

1.1.1. Espècies iguals que a l'origen

1.1.2. Grans catàstrofes geogràfiques

1.1.3. Avenç del registre fòssil

1.2. LAMARKISME

1.2.1. Tendència natural on cada cop són més complexos els organismes

1.2.2. La necessitat crea l'òrgan

1.2.3. Trets adquirits heretats

1.2.4. TEORIA OBSOLETA

1.3. DARWINISME

1.3.1. Revolució científica

1.3.2. SELECCIÓ NATURAL

2. SELECCIÓ NATURAL

2.1. Darwin i Wallace: model científic actual d'evolució

2.2. Lluita per la supervivència

2.3. Sobreviuen i es resprodueixen el organismes millor adaptats

2.4. Decendents hereden els trets favorables

2.5. VARIABLITAT

2.5.1. MUTACIONS

2.5.1.1. alteracions a l'atzar de l'ADN

2.5.1.2. Perjudicials

2.5.1.3. Neutres

2.5.1.4. Beneficioces

2.5.2. REPRODUCCIÓ SEXUAL

2.5.2.1. Organismes amb noves combinacions de trets

2.5.3. NEODARWINISME

2.6. ADAPTACIONS

2.6.1. Trets que permeten una espècie viure i reproduir-se

2.6.2. Pressió de selecció que perjudica als mal adaptats

2.6.3. SELECCIÓ SEXUAL

2.6.3.1. Trets que augmenten la supervivència

2.6.3.2. Trets que permeten reproduir-se més

3. ESPÈCIE

3.1. Una espècie és el conjunt d'organismes que es poden reproduir entre ells (fèrtil)

3.2. ESPECIACIÓ

3.2.1. 2 poblacions d'espècies aïllades

3.2.2. Pressions de selecció diferents

3.2.3. BARRERES REPRODUCTIVES

3.2.3.1. Geogràfiques

3.2.3.2. Temporals

3.2.3.3. Cromosòmiques

3.2.3.4. Etològiques

4. EVOLUCIÓ HUMANA

4.1. HOMO SAPIENS

4.1.1. És una espècie de primat de la família dels homídis (ximpanzé i bonobo

4.1.2. BIPEDISME

4.1.2.1. Caminar sobre 2 extremitats

4.1.2.1.1. Recòrrer llargues distàncies

4.1.2.1.2. Detectar depredadors

4.1.2.1.3. Equilibri temperatura corporal

4.1.3. CEFALITZACIÓ

4.1.3.1. Augment de la capacitat cranial i volum del cervell, més complexe

4.1.3.1.1. Elaborar eines

4.1.3.1.2. Llenguatge i raonament

4.1.3.1.3. Crear societats

4.2. EVOLUCIÓ DE L'HOMO SAPIENS

4.2.1. Primeres espècies bípedes a l'Àfrica

4.2.2. Única espècie actual (300000 anys)

4.2.3. Capacitat cranial de 380m3 a 1500m3

4.2.4. Australopithecus, Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo antecessor, Homo neanderthalensis, Homo sapiens

5. EVIDÈNCIES D'EVOLUCIÓ

5.1. REGISTRE FÒSSIL

5.1.1. Conjunt de fòssils descoberts

5.1.1.1. Un fòssil és una resta d'un organisme que va viure en el passat

5.2. ESTRUCTURES HOMÒLOGUES

5.2.1. Similtud d'estructures entre diferents espècies.

5.2.1.1. TRETS VESTIGIALS

5.2.1.1.1. Espècies decendents d'espècies del passat

5.2.1.2. HOMOLOGIES EMBRIONARIES

5.2.1.2.1. Durant el desenvolupament embrionari

5.2.1.3. ÒRGANS HOMÒLEGS

5.2.1.3.1. Òrgans amb diferent funció però mateixa estructura (avantpassat comú)

5.2.1.4. HOMOLOGIES CEL·LULARS

5.2.1.4.1. Similtud en estructures cel·lulars

5.3. EVIDÈNCIES BIOGRÀFIQUES

5.3.1. BIODIVERSITAT DELS ARXIPÈLAGS

5.3.2. ESPÈCIES DIFERENTS EN ECOSISTEMES SEMBLANTS ALLUNYATS

5.3.2.1. Característiques semblants però estructures internes diferents