VALORACIÓ NUTRICIONAL

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
VALORACIÓ NUTRICIONAL by Mind Map: VALORACIÓ NUTRICIONAL

1. Anamnesi

1.1. Historia clinica-dietetica

1.1.1. Dades personals

1.1.2. Motiu consulta

1.1.3. Historia social

1.1.3.1. Estat civil

1.1.3.2. Etnia,religió i pais d'rigen

1.1.3.3. Ocupació

1.1.3.4. Activitat fisica

1.1.3.5. Antecedents patològics i familiars

1.1.3.6. Malaltia actual

1.1.3.7. Hàbits alimentaris

2. Avaluació del consum alimentari

2.1. Enquesta dietética

2.1.1. Periode analitzat

2.1.1.1. Prospectiu

2.1.1.2. Retrospectiu

2.1.2. Tipus de dades

2.1.2.1. Qualitatiu

2.1.2.2. Cuantitatiu

2.1.2.3. Semicuantitatiu

2.1.3. Metodes d'obtenció

2.1.3.1. Entrevista

2.1.3.2. Autocontestat

3. Avaluació clínica

3.1. Exploració f'isica

3.1.1. símptomes clínics

3.2. Exploració física

3.2.1. TA

3.2.2. Ulls

3.2.3. boca

4. Avaluació antropometrica

4.1. Pes

4.1.1. kg

4.2. Alçada

4.2.1. Cm

4.2.1.1. Homes

4.2.1.1.1. (2.02xalçada taló-genoll,cm)-(0.04 x edat)+64.19

4.2.1.2. Dones

4.2.1.2.1. 1,83 x alçada taló-genoll,cm)-(0,24 x edat)+84,88

4.3. Perdua de pes involuntaria

4.3.1. %[(pes habitual-pes actual)/pes habitual] x 100

4.4. IMC

4.4.1. IMC=peso(kg)/talla2(m)

4.5. Complexió corporal

4.5.1. Mitjançant la raó entre l'alcada(T) i la circumferencia del canell (C)

4.5.1.1. r=T(cm)/C(cm)

4.5.2. Mitjançant l'amplada del colze

4.6. Plecs

4.6.1. Tricipital

4.6.2. Bicipital

4.7. ICC Index cintura/maluc

4.7.1. forma del cos

4.7.1.1. androide

4.7.1.2. ginoide

5. Avaluació no antropometrica

5.1. DEXA

5.1.1. Absorciometria dual de raigs x

5.2. BODPOT

5.2.1. Pletismografia per desplaçament d'aire

5.3. BIOPEDANCIA

6. Avaluació analitica bioquímica

6.1. Compartiment proteic

6.1.1. Compartiment proteic somatic

6.1.2. Compartiment proteic visceral

6.1.2.1. Albumina

6.1.2.2. Transferrina

6.1.2.3. Prealbumina

6.1.2.4. Proteïna fixadora del retinol

6.2. Valoració hematológica

6.2.1. hemograma

6.2.1.1. linfocits

6.2.1.2. hemoglobina

6.2.2. leucocits

6.2.2.1. desnutrició

6.2.2.1.1. lleu

6.2.2.1.2. moderada

6.2.2.1.3. greu

6.2.3. greix en sang

6.2.3.1. colesterol

6.3. Parametres quimics

6.3.1. glucosa

6.3.2. bilirubina

6.3.3. urea

7. Avaluació de la despesa energetica

7.1. GEB (DESPESA ENERGIA BASAL)

7.1.1. Harris-Benedict

7.1.2. Ús d'aproximacions

7.1.3. OMS/FAO/ONU

7.2. GAF(DESPESA ACTIVITAT FISICA)

7.2.1. Calorimetria

7.2.1.1. directa

7.2.1.2. indirecta

7.3. TID (DESPESA TERMOGENICA DELS ALIMENTS)

7.3.1. TID=(GEB X 10)/100->TID=GEBX 0,1

7.4. TE (TERMOGÈNESI PER ESTRES)

7.4.1. Excreció de nitrogen en orina