Classificació de dietes terapèutiques

Dietes terapèutiques

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Classificació de dietes terapèutiques by Mind Map: Classificació de dietes terapèutiques

1. Dietes essencials o curatives:

1.1. Són aquelles que constitueixen el nucli fonamental del tractament

1.1.1. Celiaquía

1.1.2. Gota

1.1.3. Intolerància a la lactosa

1.1.4. Diabetes Mellitus II

2. Dietes coadjuvants o pal·liatives

2.1. Només contribueix, juntament amb altres mitjans, a la milloria de la malaltia

2.1.1. Grans Cremats

2.1.2. Hipertensió

2.1.3. Úlcera pèptica

2.1.4. Diabetes Mellitus

3. Dietes amb finalitats exploratòries i diagnòstics

3.1. Proves diagnòstiques essencials

3.1.1. Sang oculta en femta

3.1.2. Alteració de la tolerància a la glucosa

3.1.3. Contrasts baritats en la patologia digestiva

4. Dietes artificials o de preparació

4.1. Alimentació per via enteral/parenteral

4.1.1. Càlcul de les necessitats calòriques

4.1.2. Elaborar un preparat especial per alimentació enteral/parenteral

4.1.2.1. Càncer de esòfag terminal

5. Dietas profiláctiques o preventives

5.1. Reduir les possibilitats de manifestació d’una malaltia.

5.1.1. Hipertensió

5.1.2. Colesterol

5.1.3. Desnutrició

5.1.4. Obesitat

6. Dietes facilitadores

6.1. Dieta progressiva

6.1.1. Absoluta

6.1.2. Líquida

6.1.3. Semilíquida

6.1.4. Tova

6.1.5. Fàcil digestió

6.1.6. Basal