Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CENTRE by Mind Map: CENTRE

1. Ubicació

1.1. Localitat/Província València

2. Alumnes

2.1. 811

2.2. Nivells

2.2.1. Educació Secundària Obligatòria

2.2.2. Educació Especial

2.2.3. Batxillerat

2.2.3.1. Ciències

2.2.3.1.1. Tecnologia Industrial I

2.2.3.1.2. Tecnologia Industrial II

2.2.3.2. Arts i humanitats

2.2.3.3. Ciències socials

2.2.4. Formació Professional Bàsica d'Informàtica

3. Any de construcció

3.1. 2007

4. Instal·lacions

4.1. Edifici específic

4.2. Despatxos òrgans de govern

4.3. Sala de professors

4.4. Consergeria

4.5. Secretaria

4.6. Biblioteca

4.6.1. 10 ordinadors

4.7. Sala d'usos multiples

4.8. Quatre aules d'educació plàstica i visual

4.9. Dos aules de música

4.10. Dos laboratoris de física i química

4.11. Un laboratori de ciències naturals

4.12. Tres aules informàtica

4.13. Un laboratori de tecnologia

4.14. Pati

4.14.1. Nivell superior

4.14.1.1. Entrada al centre

4.14.1.2. Cantina

4.14.1.3. Hort

4.14.1.4. Aula específica

4.14.1.5. Pati menut

4.14.2. Nivell inferior

4.14.2.1. 2 pistes multiesportives

4.14.2.2. Gimnàs

4.15. Aulari

4.15.1. Tres plantes amb aules ordinàries per a 30 alumnes + aules específiques per a treball individual

5. Programes educatius

5.1. PEV

5.2. PIP

5.3. PMAR 2n-3r ESO

5.4. PR4