Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TA'S SPACE by Mind Map: TA'S SPACE

1. Phụ huynh

1.1. Trao đổi, định hướng chung

1.2. Lấy thông tin phụ huynh

1.3. Gửi welcome letter (sau 4 - 5 buổi)

1.4. Hướng dẫn từng giai đoạn

1.5. Report theo cột mốc

1.6. Thông báo các event

1.6.1. Feedback cho phụ huynh

1.6.1.1. Face to Face

1.6.1.2. Tương tác facebook

1.6.1.2.1. Fanpage

1.6.1.2.2. Group

2. Bé

2.1. Giờ đọc

2.1.1. Theo dõi đầu vào

2.1.1.1. Tương tác của bé

2.1.1.1.1. Bạn bè

2.1.1.1.2. Thầy

2.1.1.1.3. TA

2.1.1.2. Khả năng đọc

2.1.1.3. Các giai đoạn

2.1.2. Thực hiện phương pháp

2.1.2.1. Không để bé quá phụ thuộc TA

2.1.2.2. Không quá dễ với bé

2.1.2.3. Để ý tâm lý các bé

2.2. Facebook

2.3. Event

3. Giờ đọc

3.1. Chuẩn bị

3.1.1. Đến sớm 15p lau dọn

3.1.2. Chú ý nước uống

3.1.2.1. Gọi nước nếu thiếu nước

3.1.2.2. Chuẩn bị ly

3.1.3. Chuẩn bị sách

3.2. Trong giờ đọc

3.2.1. Mua bánh (nếu cần)

3.2.2. Kiểm tra sổ

3.2.2.1. Kiểm tra mức độ hoàn thành

3.2.2.2. Theo dõi sự tiến bộ

3.2.2.3. Trường hợp không mang sổ

3.2.2.3.1. Không được bỏ qua

3.2.2.3.2. TA linh động xử lý

3.2.3. Lưu ý vị trí

3.2.3.1. Thầy ngồi trong vòng tròn

3.2.3.2. TA quan sát vòng ngoài

3.2.4. Hỗ trợ các bé nhỏ

3.2.4.1. Đi vệ sinh

3.2.4.2. Đọc sách tiếng việt

3.3. Cuối giờ

3.3.1. Phân loại sách về chỗ cũ

3.3.1.1. Cho bé dọn sách

3.3.2. TA dọn lại phòng nhu ban đầu

3.3.3. Quản lý mượn sách

4. Thầy cô

4.1. Hỗ trợ thầy cô

4.1.1. Vật dụng

4.1.2. Grammar

4.2. Tương tác chéo

4.2.1. Bàn với thầy về nội dung dạy

4.2.2. Nhắc thầy nếu thầy quên

4.3. Giúp thầy cô kèm các bé nhỏ

4.3.1. Quan sát vòng ngoài (tổng quát)

4.3.2. Bổ khuyết vào giờ đọc

4.3.3. Ngồi cạnh tương tác

5. Event

5.1. Sau event

5.1.1. Dọn dẹp

5.1.2. Hỗ trợ các bé ra về

5.2. Trong event

5.2.1. Quản lý các bé

5.2.2. Làm việc theo phân công

5.3. Trước event

5.3.1. Hoạt động theo phân công

5.3.2. Thông báo cho phụ huynh

5.3.3. Nói chuyện với phụ huynh để các bé được tham gia

6. Back Offlice

6.1. Feedback 2 tuần/lần

6.2. Đi vòng các điểm để đánh giá

6.3. Các task hành chính

6.4. Feedback 2 tuần/lần

6.5. Điểm danh và cập nhật thông tin phụ huynh thường xuyên