การเเเก้ไขที่ไม่มีการจัดการเรียนเป็นระบบ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเเเก้ไขที่ไม่มีการจัดการเรียนเป็นระบบ by Mind Map: การเเเก้ไขที่ไม่มีการจัดการเรียนเป็นระบบ

1. จัดทำรายละเอียดของงานในเเต่ละวิชา

2. จัดทำเนื้อหาที่ได้เรียนผ่านมา

3. จัดทำตารางการบ้านรายวัน เเละสัปดาห์

4. จัดทำการส่งข้อความเตือนเมื่อใกล้ ครบกำหนดส่งงาน