นักเรียนไม่มีการจัดการเรียนอย่างเป็นระบบ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นักเรียนไม่มีการจัดการเรียนอย่างเป็นระบบ by Mind Map: นักเรียนไม่มีการจัดการเรียนอย่างเป็นระบบ

1. จัดทำ[email protected] รายงานการบ้านในเเต่ละวัน

2. จัดทำตารางของการบ้านในเเต่ละสัปดาห์

3. นักเรียนไม่มีการจัดการในการเรียนอย่างเป็นระบบ

4. นักเรียนรอที่จะดูตัวอย่างจากงานของเพื่อนจนลืมทำของตัวเอง