Bộ Công Cụ

Bộ công cụ Online Vinalink Group

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bộ Công Cụ by Mind Map: Bộ Công Cụ

1. Landing Page

1.1. 1. www.hemiendich.com

1.2. 2. www.daothaidocto.com

1.3. 3. www.xuongkhopkhoemanh.com

1.4. 4. www.trinaokhemanh.com

1.5. 5. www.timmachkhoemanh.com

1.6. 6. www.tieuhoakhoemanh.com

1.7. 7. www.buaankhoemanh.com

1.8. 8. www.hotrosinhluc.com

1.9. 9. www.miendichchotre.com

1.10. 10. www.nucuoikhoemanh.com

1.11. 11. www.caphesuckhoe.com

1.12. 12. www.bachxuantredep.com

2. Script Sản Phẩm

2.1. 1. Script Genecel Plus

2.2. 2. Script Detoxmune Plus

2.3. 3. Script Jointlink Plus

2.4. 4. Script Mind Energy

2.5. 5. Script Cardiopro Plus

2.6. 6. Script Lactocol Plus

2.7. 7. Script Vhealth

2.8. 8. Script Manlink Plus

2.9. 9. Script Kidsmune Plus

2.10. 10. Script Bách Xuân

3. Fanpage

3.1. 1. Fanpage Genecel Plus

3.2. 2. Fanpage Detoxmune Plus

3.3. 3. Fanpage Jointlink Plus

3.4. 4. Fanpage Mind Energey

3.5. 5. Fanpage Cardiopro Plus

3.6. 6. Fanpage Lactocol Plus

3.7. 7. Fanpage Vhealth

3.8. 8. Fanpage Manlink Plus

3.9. 9. Fanpage Kidsmune Plus

3.10. 10. Fanpage Vsmile

3.11. 11. Fanpage Caphelink New

3.12. 12. Fanpage Bách Xuân

4. Tool

4.1. 1. Auto Target (Phần mềm hỗ trợ Target cho chạy quảng cáo FB ADS).

4.1.1. Quét target từ bài viết của đối thủ.

4.1.2. Phân tích giới tính, tình trạng quan hệ, tuổi, sở thích và vị trí địa lý của target đối thủ.

4.1.3. Tạo đối tượng phù hợp vơi bất cứ sản phẩm, ngành nghề nào từ số liệu đã phân tích.

4.2. 2. AutoADS (Phần mềm hỗ trợ Target cho chạy quảng cáo Fb ADS).

4.2.1. Tạo đối tượng trực tiếp gồm những người trong đối tượng 100% là người like fanpage bất kỳ (Page đối thủ).

4.2.2. Tạo đối tượng trực tiếp gồm những người trong đối tương 100% là thành viên của 1 nhóm (Group) bất kỳ.

4.2.3. Tạo đối tượng trực tiếp từ 1 danh sách UID bất kỳ.

4.3. 3. AutoProfile

4.3.1. Kết bạn đúng Khách hàng tiềm năng.

4.3.2. Tương tác bạn bè tự động.

4.3.3. Lọc bạn bè không tương tác.

4.3.4. Đặt lịch đăng bài.

4.3.5. Tham gia nhóm theo từ khóa, mời bạn bè vào nhóm để xây dựng nhóm.

4.3.6. Backup thông tin, tránh bị checkpoint

4.4. 4 . Tool Fatel

4.4.1. - Đăng nhập/ đăng ký bằng Facebook

4.4.2. Lấy thông tin sđt , họ tên, giới tính (email, khu vực nếu có) của khách hàng tại

4.4.3. Danh sách khách hàng like post

4.4.4. Danh sách khách hàng comment

4.4.5. Danh sách khách hàng share

4.4.6. Danh sách khách hàng inbox cá nhân, inbox trên fanpage

4.4.7. Hiển thị nút lấy thông tin tại bất kì nơi nào có tên Facebook khách hàng xuất hiện

4.4.8. Liệt kê danh sách lịch sử quét gần đây nhất theo thời gian - tên - giới tính - nơi quét - khu vực - sđt