Biološki važni spojevi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Biološki važni spojevi by Mind Map: Biološki važni spojevi

1. Masti i ulja

1.1. Esteri

1.1.1. Alkohol glicerol+masne kiseline

1.1.1.1. Masne kiseline:

1.1.1.1.1. Nezasićene

1.1.1.1.2. Zasićene

1.1.1.2. Glicerol H | H-C-OH | H-C-OH | H-C-OH | H (propan-1,2,3-triol)

1.2. Struktura masti : G-palmitinska L I C-stearinska E R O L-palmitinska

1.3. Struktura ulja: ka s G-olein L I C-stearinska E R O L-olein s ka

1.4. Svojstva:

1.4.1. Manje gustoće od vode

1.4.2. Topljivo u organskim otapalima

1.4.2.1. Benzin

1.4.2.2. Razrjeđivač za uljane boje

1.4.2.3. Detergent

1.4.3. Nije topljivo u vodi

1.5. Kataličko hidrogeniranje

1.5.1. Adicija vodika na dvostruku vezu

1.5.1.1. Dobivanje margarina

1.6. Emluzija

1.6.1. Nestabilna smjesa ulja i vode

1.6.2. Emuglator

1.6.2.1. Stabilna smjesa

1.6.2.2. Npr. Žumanjak

1.6.3. Majoneza

1.6.4. Mlijeko

1.6.5. Margarin

1.6.6. Čokolada

2. Ugljikohidrati

2.1. Jednostavni

2.1.1. Monosaharidi

2.1.1.1. Glukoza

2.1.1.1.1. Krvni ili grožđani šećer

2.1.1.1.2. Osnovni izvor energije

2.1.1.1.3. Manjak glukoze u krvi

2.1.1.1.4. Višak glukoze u krvi

2.1.1.2. Fruktoza

2.1.1.2.1. Nalazi se u voću, povrću i medu

2.1.1.2.2. 2x slađa od glukoze

2.1.1.2.3. Brzo se razgrađuje u organizmu

2.1.1.3. Trommerov reagens

2.1.1.4. C6H12O6

2.2. Složeni

2.2.1. Disaharidi

2.2.1.1. Saharoza

2.2.1.1.1. Stolni šećer

2.2.1.1.2. Topljiva u vodi

2.2.1.1.3. Slatkog okusa

2.2.1.1.4. Dobiva se iz šećerne repe ili trske

2.2.1.1.5. Zagrijavanjem pougljeni

2.2.1.1.6. Izgled saharoze

2.2.1.1.7. Nastaje glukoza +fruktoza-H2O

2.2.1.1.8. Nije reducirajući šećer

2.2.1.1.9. kiselina C12H22O11+H2O - - - - - - >C6H12O6+C6H12O6

2.2.1.2. Laktoza

2.2.1.2.1. Mliječni šećer

2.2.1.2.2. Glukoza+galaktoza

2.2.1.3. Maltoza

2.2.1.3.1. Nalazi se u proklijalom ječmu

2.2.1.3.2. 2 molekule glukoze

2.2.1.4. Građeni od 2 molekule monosaharida

2.2.1.5. H12H22O11

2.2.2. Polisaharidi

2.2.2.1. Polimeri

2.2.2.1.1. Nastaju povezivanjem monomera

2.2.2.2. Nastaju povezivanjem monosaharida

2.2.2.3. Slabo topljivi

2.2.2.4. Nisu šećeri

2.2.2.5. C6H10O5

2.2.2.6. Škrob

2.2.2.6.1. Skladišnin polisaharid

2.2.2.6.2. Otopina joda u kalijevu jodidu

2.2.2.6.3. Jodna tinktura

2.2.2.6.4. Mnogo povezanih molekula glukoze

2.2.2.6.5. kiselina (C6H10O5) +nH2O----------->nC6H12O6

2.2.2.6.6. Amiloza

2.2.2.6.7. Amilopektin

2.2.2.7. Celuloza

2.2.2.7.1. Najrasprostranjeniji polisaharid

2.2.2.7.2. Građena od molekula glukoze

2.2.2.7.3. Od škroba se razlikuje u strukturi

2.2.2.7.4. Nije probavljiva

2.2.2.8. Glikogen

2.2.2.8.1. Stvara se iz glukoze

2.2.2.8.2. Pričuvna hrana

2.2.2.8.3. Pohranjen u jetri i mišićima

3. Bjelančevine

3.1. Aminokiseline

3.1.1. Peptidna veza: O || C-N | H

3.1.2. Organske molekule

3.1.3. Sadržavaju amino-skupinu(-NH2) i karboksilnu kiselinu(-COOH)

3.1.4. Grade bjelančevine

3.1.5. Povezivanje peptidnom vezom

3.1.6. Esencijalne

3.1.7. Neesencijalne

3.1.8. 20 aminokiselina

3.1.9. Opća formula: H H O \ | // N - C - C / | \ H R OH

3.1.10. Biruet reakcija

3.1.11. Enzimi

3.1.11.1. Biokatalizatori

3.1.11.2. Ubrzavaju kemijske reakcije