Énpszichológia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Énpszichológia by Mind Map: Énpszichológia

1. először az én lenyomja a tudattalanba majd ott történik vele valami

2. elhárítási mechanizmusok

2.1. primitív elhárítási formák - id és ego elkülönülése előtti - hasítás alapúak

2.1.1. hasítás

2.1.1.1. szélsőségesen jó vagy rossz jelentéssel való megélés - anyut utálom és szeretem is - ezeket elkülönítem

2.1.2. primitív idealizáció

2.1.2.1. külső tárgy szélsőségesen jóként való megélése

2.1.3. tagadás

2.1.3.1. erőteljes konliktus esetén az érzelmi reakciók teljes hiánya

2.1.4. omnipotencia

2.1.4.1. mindenható szelf

2.1.5. devalválás

2.1.5.1. a tárgy lebecsülése

2.2. elfojtási alapú formák - azután lehet, hogy az id és ego elkülönül

2.2.1. projekció

2.2.1.1. saját elfogadhatatlan impulzusainkat másoknak tulajdonítjuk

2.2.2. reakcióképzés

2.2.2.1. elfogadhatatlan impulzust elfojtom, cselekvésem az impulzussal ellenkező és elnagyzott és nem adekvát

2.2.3. racionlizáció

2.2.3.1. elfogadhatatlan motivációt elfojtom és igyekszem társadalmilag elfogadható magyarázatot adni a cselekedetre

2.2.4. intellektualizáció

2.2.4.1. szétválasztom az érzelmet és a gondolatot és az érzelmet lefojtom és csak a a racionalitásáról beszél, hideg racionális módon

2.2.5. izoláció

2.2.5.1. gondolat kiragadása a kontextusból - így már nem olyan fenyegető

2.2.6. eltolás

2.2.6.1. gyerekkel üvöltök egy stresszes nap után

2.2.7. meg nem történtté tevés

2.2.7.1. korábbi, elfogadhatatlan gondolatok kizárása, az eredetivel ellentétes gondolatokat hív elő, reakcióképzés gondolati síkon

2.2.8. szublimáció

2.2.8.1. úgy váltok tárgyat, hogy az a társadalomban magasan elfogadott dolgora váltok

3. alaptézisei

3.1. Freud idejében már elindult, 30-as években indult el, Freud is bizonyos írásaiban is utal az én fontosságára

3.2. fontos a tudattalan, de a végeredmény attól függ, hogy mennyire erős az én

3.3. én-pszichológusok írják le az első 3 év történéseit - hogyan alakul ki az én

3.4. fontos lesz, hogy hogyan alkalmazkodik a mindennapokban

3.5. hangsúly a tudatos folyamatokra kerül és az egészséges fejlődésre

3.6. a saját energiáját arra használja az én, hogy tökéletesítse önmagát (érzelmi kontroll, jobb gondolkodási stratégiák)

3.6.1. nem szexuális energia

3.6.2. van saját energiája az énnek - én-magok vannak HARTMANN

4. Heinz Hartmann

4.1. saját jogán is tud fejlődni az én, nem kell hozzá állandó konfliktus

4.2. én-komplexitás, énnek van egy szintetizáló funkciója - konfliktuscsökkentés

4.3. alkalmazkodás kognitív funkciókon keresztül - konfliktusmentes működési mód

5. Jane Loevinger

5.1. én-komplexitás úttörője

5.2. differenciált-e az én az élet összes területén

5.3. ego-rugalmasság a helyzet követelményeinek megfelelően tudja a kontrollt fel vagy lehúzni

5.3.1. nemi különbségek

5.3.1.1. asszertív, játékos, jókedvű

5.3.1.2. agresszív

5.3.2. fogalma

6. Margaret Mahler

6.1. átmenet a tárgykapcsolatelmélet irányába

6.1.1. nem az ösztönkésztetések talaján, hanem az anyával való kapcsolat a személyiségfejlődés alapja

6.1.1.1. a szülővel való kapcsolatban fejlődnek ki bizonyos funkciók

6.2. nem csak testileg kell megszületnünk, hanem a pszichénknek is - első 3 év

6.2.1. 2 előszakasz és 3 fő szakasz

6.2.1.1. autisztikus fázis - alvásszerű állapot, ingerpajzs védi, nem reagál a külső ingerekre 0-2 hó

6.2.1.2. szimbiotikus fázis - gyerekben felmerül a szükséglet, anya kielégíti, ez a szimbiózis 2-5 hó

6.2.1.3. differenciáció - első igazi szakasz, itt történik a kikelés (kifelé forduló figyelem). 2 fázisú vizuális minta (megmutatom neki, tud rá figyelni, és utána vissza az anyukára), egységesebb testkép, ujjszopás, önnyugtatás 5-9 hó

6.2.1.4. gyakorlás - baba próbálgatja a saját képességeit, nem tudja, hogy mit nem tud, omnipotencia, anya pozitív visszatükrözése fontos, tankolás oké (gyerek hadd menjen el, ha akar, amennyiben biztonságos s helyzet) 9-15 hó

6.2.1.5. újraközeledés - kezdi tudni beépíteni a szabályokat, érteni kezdi a szabályokat, ambivalens érzés a szülővel szemben (szereti meg nem is - pl a szabályok miatt), szabályok indulatmentes ismételgetése 15-24 hó

6.2.1.6. individualitás - szeretem akkor is, ha valamit nem lehet, illetve ő is szeretem engem

7. tárgykapcsolatelmélet

8. It can be said that the human goal is to be as undercontrolled as possible and as overcontrolled as necessary

9. Freud azt gondolta, hogy csak az ösztönénnek van energiája, majd ha az én elég ügyes, akkor kevesebb energiát használ, a maradék energiával elfojt