ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA PROCES UČENJA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA PROCES UČENJA by Mind Map: ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA PROCES UČENJA

1. KOGNITIVNI FAKTORI

1.1. darovitost

1.2. prosječne kognitivne sposobnosti

1.3. kognitivne teškoće

2. STRATEGIJE UČENJA

3. MOTIVIRANOST

3.1. osobna sklonost i talent

3.2. učiteljev pristup i nastavna metodika

3.3. obiteljski poticaj i podrška

3.4. školsko okružje

3.5. radne navike

3.6. povratna informacija

4. STEČENO ZNANJE

4.1. primjena pri sticanju novog znanja

4.2. primjena pri rješavanju problema

5. VANJSKI ČIMBENICI

5.1. vremenske prilike

5.1.1. npr. ekstremne vrućine

5.2. doba dana

5.2.1. npr. kasno doba noći

5.3. mjesto za učenje