Сучасний керівник

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Сучасний керівник by Mind Map: Сучасний керівник

1. Особисті якості

1.1. Сміливість

1.2. Самоконтроль

1.3. Справедливість

1.4. Грамотність постановки завдань

1.5. Визначеність планів

1.6. Звичка робити більше, ніж зобов'язаний

1.7. Вміння грамотно працювати з інформацією

1.8. Особиста привабливість відкритість

1.9. Розуміння проблем своїх підлеглих

1.10. Прагнення до співробітництва

1.11. Здатність впливати на людей

1.12. Впевненість у собі

1.13. Стресостійкість

1.14. Енергійність

1.15. Сумлінність

1.16. Інтуїція

2. Функції керівника

2.1. Стратегічна

2.2. Експертно-інноваційна

2.3. Адміністративна

2.4. Комунікаційна

2.5. Соціальна

3. Крітерії креативності

3.1. Гнучкість

3.2. Швидкість

3.3. Оригінальність

3.4. Розробленість

3.5. Опір замикання

4. Взаємодія

4.1. Батьки

4.2. Школа

4.3. Громадскість

4.4. Освітній округ

5. Принципи керівництва

5.1. Розподіл праці

5.2. Відповідальність

5.3. Дисципліна

5.4. Єдність владних повноважень

5.5. Об'єктивніст і науковість рішень

5.6. Централізація і делегування

5.7. Єдність інтересів працівників і підприємства

5.8. Ефективність

5.9. Справедливість

5.10. Ініціатива

6. Напрями самоосвіти керівника

6.1. Визначення чітких особистих цінностей та світогліхних установок

6.2. Усвідомлення особливостей управлінської праці

6.3. Удосконалення навичок розв'язування проблем

6.4. Підвищення своєї інформаційної культури

6.5. Розвиток навичок впливу на людей

6.6. Розвиток здатності управляти собою

6.7. Розвиток свого творчого потенціалу

6.8. Самостійне забезпечення своєї самоосвіти

6.9. Утворення колективу однодумців