Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kristinusko by Mind Map: Kristinusko

1. Toiminta

1.1. Riitit

1.1.1. Kaste

1.1.1.1. Kristinuskoon liittyminen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kautta

1.1.2. Konfirmaatio

1.1.2.1. Seurakunnan jäsenestä --> täysivaltainen kirkon jäsen

1.1.3. Avioliittoon vihkiminen

1.1.3.1. Vihkipappi saattelee vihkiparin yhteiselle matkalleen siunauksin ja rukouksin

1.1.4. Hautaan siunaaminen

1.1.4.1. Siunaaminen viimeiselle matkalle

1.2. Jumalanpalvelukset

1.2.1. Muistellaan Jeesuksen elämänvaiheita

2. Etiikka

2.1. Jumalan rakkaus ihmisiä kohtaan ja lähimmäisenrakkaus

2.2. Kultainen sääntö

2.2.1. "Kaikki minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää heille."

2.3. 10 käskyä

2.3.1. Suojelevia ohjeita

2.4. Rakkauden kaksoiskäsky

2.5. Vuorisaarnan etiikka

2.6. Heikomman puolustaminen ja anteeksianto

3. Syntyhistoria

3.1. Synty n. 30 jKr.

3.2. Juutalaisessa Palestiinassa

3.3. Jeesus perusta, mutta ei perustaja, syntyi tarkoituksettomasti Jeesuksen toiminnan ansiosta

3.4. Jeesus kuoli ihmisten syntien takia

3.5. Levinnyt lähetystyön mukana

4. Kulttuuri

4.1. Ihmisten asema

4.1.1. Naiset ja miehet samanarvoisia

4.1.1.1. Naiset, sekä miehet voivat olla pappeja

4.1.2. Jokainen ihminen yhtä arvokas

4.2. Esineistö

4.2.1. Tunnukset

4.2.1.1. Kala, laiva, ankkuri ja kyyhkynen

4.2.2. Symbolit

4.2.2.1. Risti

4.2.3. Votiivilaiva

4.2.4. Kastemalja

4.2.5. Alttaritaulu

4.3. Taide

4.3.1. Elokuvissa käytetty Raamatun tuttuja henkilöitä

4.3.2. Geron krusifiksi

4.3.3. Kirkkotaide

4.3.4. Ikonit

5. Kertomukset ja pyhät tekstit

5.1. Raamattu

5.1.1. Uusi testamentti

5.1.2. Vanha testamentti

5.1.3. Kertoo Jumalan pelastussuunnitelmasta

5.1.4. Kirja Jeesuksesta

6. Uskomukset ja oppi

6.1. Jumalakäsitys

6.1.1. Yksi Jumala

6.1.2. Jumalalla kolme persoonaa, Isä, Poika ja Pyhä Henki = kolminaisuusoppi

6.1.3. Jeesus yhtä aikaa Jumala ja ihminen

6.2. Pelastuskäsitys

6.2.1. Jeesuksen oppeja noudattaen ja tähän uskoen saa pelastuksen

6.2.2. Elävät ikuisesti Jumalan kanssa taivaassa

6.2.3. Pelastus koskee koko ihmistä ja tapahtuu yksin Jumalan armosta ilman ihmisen omia ansioita

6.2.4. Jumala pelastaa ihmisen Jeesuksen kautta

6.3. Ihmiskäsitys

6.3.1. Elää Jumalan yhteydessä lähimmäistään rakastaen

6.3.2. 1. Jumalan kuva 2. Syntinen 3. Vastuullinen ja vapaa

6.3.3. Jokaisen elämällä ainutlaatuinen tarkoitus

6.3.4. Ihmisarvo on ehdoton, riippumaton ihmisen ominaisuuksista

7. Yhteisö

7.1. Rakennukset

7.1.1. Kirkot

7.1.1.1. Syntymäkirkko Beetlehemissä

7.1.1.2. Marian ilmestyskirkko Nasaretissa

7.1.1.3. Pietarin kirkko

7.2. Paikat

7.2.1. Jerusalem

7.2.2. Beetlehem

7.2.3. Nazaret

7.2.4. Getsemanen puutarha

7.3. Asiantuntijat