L'EVOLUCIÓ DE LES ESPÈCIES

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
L'EVOLUCIÓ DE LES ESPÈCIES by Mind Map: L'EVOLUCIÓ DE LES ESPÈCIES

1. Els celebritats

1.1. Charles Robert Darwin

1.1.1. 12 de febrer de 1809 – 19 d'abril de 1882

1.1.2. Fou un naturalista anglès, que va explicar que totes les espècies han evolucionat al llarg del temps a partir d'avantpassats comuns mitjançant la selecció natural.

1.1.3. "L'origen de les espècies"

1.1.3.1. És un llibre escrit per Charles Darwin, publicat el 24 de novembre del 1859.

1.1.3.2. És una obra fonamental de la literatura científica, considerada com la base de la biologia evolutiva.

1.2. Carl von Linné

1.2.1. Råshult, Småland, Suècia, 23 de maig del 1707-Uppsala, Suècia, 10 de gener de 1778 als 71 anys.

1.2.2. Fou un botànic, científic, metge i zoòleg suec que establí els fonaments del sistema modern de la nomenclatura binomial. És considerat el pare de la taxonomia moderna i conegut com un dels pares de l'ecologia moderna.

1.2.3. "Systema Naturae"

1.2.3.1. La desena edició d'aquest llibre és considerada el punt de partida de la sistemàtica. La primera edició de Systema Naturae fou impresa als Països Baixos el 1735.

1.2.3.2. Aquests binomis podien servir com a etiqueta per a referir-se a l'espècie. El sistema possibilitava una taxonomia disposada de manera senzilla i ordenada. Encara que el sistema, actualment conegut com a nomenclatura binomial, havia estat desenvolupat pels germans Bauhin (Gaspard Bauhin i Johann Bauhin) gairebé 200 anys abans, Linné fou el primer a usar-lo consistentment al llarg de la seva obra, també en gèneres monoespecífics, i es pot dir que el popularitzà al si de la comunitat científica.

1.2.4. "Species Plantarum"

1.2.4.1. Fou publicat per primera vegada el 1753 com una obra en dos volums. La seva gran importància rau en el fet que és el principal punt de partida de la nomenclatura botànica tal com existeix avui en dia. El 1754 Linné dividí el regne vegetal en 25 classes. Una d'aquestes, les Cryptogama, incloïa totes les plantes amb parts reproductives ocultes (algues, fongs, molses i líquens i falgueres).

1.2.5. "Genera Plantarum"

1.2.5.1. Fou publicat per primera vegada el 1737 amb il·lustracions dels gèneres de les plantes. La seva sisena edició fou publicada el 1764.

1.2.6. "Systema Plantarum"

1.2.6.1. Fou una obra publicada pòstumament el 1779, que integra els aspectes botànics de Systema Naturae amb Species Plantarum (i, de facto, Genera Plantarum) per fer una obra completa. En realitat, aquesta obra era la quarta edició de Species Plantarum. Precedí un treball titulat Supplementum Plantarum publicat per Carl von Linné el Jove, el 1782.

1.3. Jean-Baptiste Lamarck

1.3.1. 1 d'agost de 1744 - 18 de desembre de 1829

1.3.2. Va ser un naturalista francès i un dels primers a defensar la idea de l'evolució dels éssers vius i proposar una teoria coherent sobre l'evolució de la vida a partir de lleis naturals.

1.3.3. "Philosophie zoologique"

1.3.3.1. És un llibre de l'any 1809 escrit per Jean-Baptiste Lamarck (1744–1829) en el qual explica la seva teoria de l'evolució coneguda com a Lamarckisme.

1.4. Georges Cuvier

1.4.1. Montbéliard, 23 d'agost de 1769 - París, 13 de maig de 1832

1.4.2. Naturalista francès. Cuvier va ser el primer gran promotor de l'anatomia comparada i de la paleontologia. Va ocupar diferents llocs d'importància en l'educació nacional francesa a l'època de Napoleó i durant la restauració dels Borbons.

1.4.3. "Le Règne Animal"

1.4.3.1. L’obra va aparèixer en quatre volums d’octavo el 1817; una segona edició en cinc volums va ser publicada en 1829-1830 i una tercera, escrita per dotze "deixebles" de Cuvier, entre 1836 i 1849.

1.4.3.2. És l'obra més famosa del naturalista francès Georges Cuvier. Es tracta de descriure l’estructura natural del conjunt del regne animal basada en l’anatomia comparada i la seva història natural. Cuvier va dividir els animals en quatre embranchements ("Branques", aproximadament corresponents a filos), és a dir, vertebrats, mol·luscs, animals articulats (artròpodes i anèl·lids), i zoòfits (cnidaria i altres fílums).

1.5. Alfred Russel Wallace

1.5.1. 8 de gener de 1823 - 7 de novembre de 1913

1.5.2. Va ser un geògraf, botànic i naturalista gal·lès. Wallace és conegut sobretot per haver arribat al concepte de selecció natural, central en la teoria biològica de l'evolució, simultàniament però independentment de Charles Darwin.

2. Espècie

2.1. En biologia, una espècie és una de les unitats bàsiques de la biodiversitat.

2.2. Una espècie està formada per tots els organismes individuals d'una població natural amb: la capacitat de creuar-se entre si i reproduir-se, produint nous individus fèrtils, i aspecte, característiques i genoma similars, atès que tenen ancestres comuns relativament recents.

2.3. En la classificació científica, cada espècie rep un nom binomial. Per exemple, els humans pertanyen al gènere Homo i a l'espècie Homo sapiens. Aquesta nomenclatura va ser estandarditzada per Carl von Linné al segle XVIII i, per tant, de vegades se'n fa referència com a nomenclatura linneana. Més formalment, el nom específic va acompanyat del nom del descobridor de l'espècie i de l'any de la identificació.

3. Creacionisme

3.1. És una creença religiosa segons la qual l'univers i totes les coses han estat originats per un acte creador. El creacionisme fou acceptat fins al segle xix, i actualment hi ha una batalla política on moviments de dretes i ultradreta intenten incorporar el creacionisme o disseny intel·ligent a l'educació.

4. Fixisme

4.1. És una teoria segons la qual tot allò que existeix, incloent-hi els éssers vius, no ha variat amb el pas del temps i s'observa, el dia d'avui, en la mateixa forma que ha presentat en el passat i que continuarà mostrant en el futur. Així, el fixisme descriu la natura com una realitat definitiva i acabada en la qual els éssers vius constitueixen formes inalterables. El fixisme s'oposa a l'evolucionisme.

4.2. El fixisme va íntimament lligat al creacionisme, una teoria paral·lela segons la qual l'univers va ésser creat per Déu, tal com és en l'actualitat.

5. Catastrofisme

5.1. És una teoria segons la qual les diverses variacions d'éssers vius que han habitat a la terra es deuen a un conjunt de catàstrofes que ha sofert el planeta i que després de les quals, les espècies han tornat a ser creades de nou.

5.2. Aquesta teoria postulada per Georges Cuvier intenta reduir el conflicte que es plantejaren els científics de l'època quan aparegueren els primers fòssils d'espècies, fins i tot, desconegudes.

6. Evolucionisme

6.1. Doctrina que, en un sentit ampli, concep l’Univers com un sistema en evolució, i en un sentit més restringit, la vida com un procés evolutiu.

7. Neodarwinisme

7.1. És un terme creat al segle XIX per a definir la síntesi de la teoria evolutiva descrita per Charles Darwin i el mutacionisme de William Keith Brooks, que definia que la mutació era el motor de l'evolució.

8. Taxonomia

8.1. És la ciència d'ordenar els organismes en un sistema de classificació compost per tàxons aniuats.

8.2. La taxonomia biològica és una subdisciplina de la sistemàtica, que estudia les relacions de parentesc entre els organismes i la seva història evolutiva.

8.3. La taxonomia actua un cop s'ha determinat l'arbre filogenètic dels organismes estudiats, és a dir, una vegada s'han determinat els clades, o branques evolutives, en funció de les seves relacions de parentesc.

9. Paleontologia

9.1. És la disciplina basada en el mètode científic que estudia el desenvolupament de la vida sobre la Terra, de plantes i animals antics, basant-se en el registre fòssil, evidència de la seva existència que s'ha conservat en fòssils.

9.2. Inclou l'estudi de fòssils, petjades i nius (icnofòssils), fems fossilitzats (copròlits) i residus químics.