Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
attack by Mind Map: attack

1. etek

2. atar

3. ETli EKmek

4. atık

5. atak

6. ETEK giyen iskoç şövalyeler mızraklarını kuşanmışlar ve komutanlarının saldır komutuyla etek etek diyerek SALDIRIya geçmişler.

7. Savaşçılar SALDIRIYI kazanınca ETEKleri zil çaldı.

8. kadın yolda yürürken köpek ona SALDIRmış. Kadının ETEKi yırtılmış