Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Islam by Mind Map: Islam

1. Etiikka

1.1. Prustii koraaniin, profeetta Muhammedin ja perimätiedon arvovaltaan.

1.2. Islamin uskossa on 5 peruspikaria:

1.2.1. 1. Uskontunnustus

1.2.2. 2. Rukous

1.2.3. 3. Almuvero

1.2.4. 4 Paasto

1.2.5. Pyhiinvaellus

1.3. Nöyryys, rehellisyys, armeliaisuus, rohkeus, kunnioitus, oikeudenmukaisuus, uskollisuus, kiitollisuus, ystävällisyys ja tottelevaisuus Jumalaa kohtaan.

2. Toiminta

2.1. Jokaisen muslimin pitäisi tehdä kerran elämässä pyhiinvaellus Mekkaan ja suorittaa siellä Koraanin ja perimätiedon määräämät riitit.

2.1.1. Pyhiinvaellus merkitsee muslimeille eräänlaista uudelleen syntymistä, tämän vuoksi monet lopettavat jonkin pinttyneen tavan, esim. tupakoinnin.

2.2. Rukoilevat viisi kertaa päivässä.

2.3. Almuvero maksetaan kerran vuodessa, sillä hetkellä säästössä olevasta omaisuudesta.

2.4. Koraania luetaan resitoituna eli ääneen laulavalla rytmillä.

3. Yhteisö

3.1. Rakennukset

3.1.1. Moskeija

3.1.2. Mineraatti

3.1.3. Basaari

3.1.4. Hamami

3.1.5. Khan

3.2. Paikat

3.2.1. Mekka

3.2.2. Medina

3.2.3. Jerusalem

3.3. Yhteisöt

3.3.1. Islamilaisesta yhteisöstä käytetään nimitystä umma.

3.3.2. Sunnalaiset

3.3.2.1. Suurinosa muslimeista kuuluu tähän ryhmään.

3.3.3. Shiialaiset

3.3.3.1. Toiseksi suurin kannattaja määrältään.

3.3.4. Suufilaiset

3.3.4.1. Mystinen suuntaus, jossa korostetaan suoran, henkilökohtaisen jumalasuhteen saavuttamista.

3.3.5. Lisäksi kaikissa suutauksissa radikaaleja henkilöitä (funf´damentalisteja ja islamisteja)

3.4. Asijantuntijat

3.4.1. Profeetta Muhammed

4. Kulttuuri

4.1. Esineistö

4.1.1. Koraani

4.1.1.1. Arabiankielinen

4.1.1.2. 114 suuraa eli lukua

4.2. Taide

4.2.1. Taiteeseen heijastuu islamin tinkimätön usko Jumalan ykseyteen ja kokonaisuuteen.

4.2.2. Kuvataiteen lähtökohtana on ympyrä, joka symboloi Jumalaa.

4.2.3. Runsaan ornamrntiikan eli koristeellisuuden ja symmetrian käyttö.

4.2.4. Mosaiikit yleinen rakennuksissakin näkyvä taidemuoto.

4.3. Ihmisten asema

4.3.1. Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia, mutta jakoa miesten ja naisten maailmaan pidetään tyypillisenä islamilaisissa maissa.

4.3.2. Islam antaa ohjeitapukeutumiseen liittyvistä seikoista.

4.3.2.1. Naisen vaatetuksen tulee olla löysä ja kankaan paksua, jottei puku paljasta naisen vartalon muotoja.

4.3.2.1.1. Perinteisen käsityksen mukaan myös kasvot on peitettävä perheen ulkopuolella.

5. Syntyhistoria

5.1. Syntyi 600-luvulla Arabian niemimaalla

5.1.1. Pyhimmät kaupungit Mekka ja Medina sijaitsevat siellä

5.2. Ensimmäinen islamilainen yhteisö siirtyi Mekasta Medinaan vuonna 622. Tästä alkoi islamilainen ajanlasku.

6. Kertomukset ja pyhät tekstit

6.1. Sai alkunsa profeetta Muhamedille tulleista ilmestyksistä.

6.2. Vuonna 622 Muhammed muutti mekasta Medinaan. Tästä muutosta, hijrasta alkoi islamilainen ajanlasku.

6.3. Vuonna 630 Muhammad ratsasti kummenen tuhannen miehen kanssa Mekkaan kohtaaaan vastarintaa. Hän hävitti kaikki jumalkuvat Kaaban pyhäköstä, mutta armahti kuitenkin kaikki asukkaat.

6.4. Vuonna 632 Muhammad suoritti jäähyväispyhiinvaelluksensa Mekkaan. Hänen siellä noudattamansa tavat muodostivat sunnan, profeetan tavan, jota muslimit edelleen noudattavat.

6.5. Muhammadin valtiomiestaidot ja menestys arabialaisten heimojen yhdistäjänä jätti pysyvän jäljen islamiin ja loi pohjan islamin nopealle leviämiselle seuraavan parin vuosisadan aikana.

7. Uskomukset ja oppi

7.1. Jumalakäsitys

7.1.1. Ehdoton monoteismi.

7.1.2. Jumalasta käytetään arabiankielistä nimeä Allah.

7.2. Pelatuskäsitys

7.2.1. Allahin tahtoon tulee alistua.

7.2.2. Uskonnon velvotteita tulee noudattaa tarkasti.

7.2.3. Viimeisellä tuomiolla punnitaan hyvät ja pahat teot.

7.3. Ihmiskäsitys

7.3.1. Ihminen on Jumalan luoma, pohjimmiltaan hyvä ja vastuussa teoistaan.