Les ciutats de l'Europa mediaval

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Les ciutats de l'Europa mediaval by Mind Map: Les ciutats de l'Europa mediaval

1. Creixament de ciutats

1.1. aturada grans invasions

1.2. tecniques agricoles

1.3. IX

1.3.1. fi invasions

1.3.2. pacte entre senyors

1.4. XI

1.4.1. innovacions tecniques

1.5. increment

1.5.1. població

1.6. comerç medirerrani oriental

2. Ciutats

2.1. emplaçament

2.2. rius,fonts...

2.3. emmurallades

2.4. plaça

2.5. palaus

2.5.1. centre

2.6. habitatges, hospitals

2.7. barris

2.8. carrers

2.8.1. estrets

2.8.2. bruts

2.8.3. clavagueres

3. La pesta negra

3.1. Orient

3.2. 1348

3.3. infectivocontagiosa

3.3.1. bacteris

3.3.2. puces

3.4. febre

3.5. problemas respiratoris

3.6. despoblació

3.7. crisi social

3.8. crisi religiós

4. XIII

4.1. reforç poder

4.1.1. guerres

4.2. cort reial

4.2.1. nomblesa

4.2.2. clero

4.2.3. burgesos

4.3. XII

4.3.1. burgesia +rica

4.3.2. monarques

4.3.2.1. autoritat

4.3.2.1.1. noblesa feudal

5. Comerç marítim

5.1. +impotància

5.2. productes de luxe

5.3. es va iniciar al mediterrani

5.4. segona ruta

5.4.1. Atlàntic

5.4.2. Bàltia

5.5. XII

5.5.1. camins +segurs

5.5.1.1. noves vies

5.6. GRANS FIRES

5.6.1. díes especials

6. Grups

6.1. nobles

6.2. gent húmil

6.3. burgesia

6.3.1. comerç

6.3.2. artesania

6.4. ESGLESIA

6.4.1. nous ordres religiosos

7. Mestres artesans

7.1. aparents

7.2. oficials

7.3. GREMIS

7.3.1. mateixes hores

7.3.2. mateix tipus d'eines