Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bán sỉ by Mind Map: Bán sỉ

1. TPCN

1.1. Kênh - Cách tạo nhu cầu hướng vào kênh

1.1.1. Phòng khám - Làm vs bác sỹ

1.1.1.1. Ưu

1.1.1.1.1. KH cụ thể rõ ràng

1.1.1.1.2. KH có chuyên môn

1.1.1.1.3. Nhu cầu lớn, đều đặn

1.1.1.1.4. Hiệu quả dễ đo lường

1.1.1.2. Nhược

1.1.1.2.1. KH khó hợp tác

1.1.1.2.2. KH không được kê đơn

1.1.1.2.3. Cạnh tranh cao

1.1.2. Nhà thuốc - Quảng cáo truyền thông

1.1.2.1. Ưu

1.1.2.1.1. KH cụ thể rõ ràng

1.1.2.1.2. KH có chuyên môn

1.1.2.1.3. Nhu cầu lớn, đều đặn

1.1.2.2. Nhược

1.1.2.2.1. Đầu tư lớn

1.1.2.2.2. Cạnh tranh rất cao

1.1.2.2.3. KH khó hợp tác

1.1.3. Shop online - Đại lý tự tạo nhu cầu

1.1.3.1. Ưu

1.1.3.1.1. Khách hàng online

1.1.3.1.2. KH có nhu cầu tìm hàng tốt

1.1.3.2. Nhược

1.1.3.2.1. KH không có chuyên môn

1.1.3.2.2. KH không ổn định

1.1.3.2.3. Thị trường bị nhiễu

1.1.4. Cá nhân bán FB - Đại lý tự tạo nhu cầu

1.1.4.1. Ưu

1.1.4.1.1. Dễ tìm

1.1.4.1.2. Dễ thuyết phục nếu ko yêu cầu trả tiền trước hoặc có mức CK tốt

1.1.4.2. Nhược

1.1.4.2.1. Bâp bênh

1.1.4.2.2. Bán ít

1.1.4.2.3. Thiếu chuyên nghiệp

2. Mỹ phẩm

2.1. Kênh - Cách tạo nhu cầu hướng vào kênh

2.1.1. Shop mỹ phẩm - Đại lý tự tạo nhu cầu

2.1.1.1. Ưu

2.1.1.1.1. Nhu cầu đều đặn

2.1.1.1.2. Có thể phát triển lên

2.1.1.2. Nhược

2.1.1.2.1. Khó hợp tác

2.1.1.2.2. Yêu cầu cao, lãi ít

2.1.2. Hotgirl, mẹ bỉm sữa bán online - Đại lý tự tạo nhu cầu

2.1.2.1. Ưu

2.1.2.1.1. KH có nhu cầu tìm hàng tốt

2.1.2.1.2. Khách hàng online

2.1.2.2. Nhược

2.1.2.2.1. Không chuyên nghiệp

2.1.2.2.2. Doanh thu không ổn định

2.1.2.2.3. Thị trường bị nhiễu

2.1.3. Cá nhân bán FB - Đại lý tự tạo nhu cầu

2.1.3.1. Ưu

2.1.3.1.1. Dễ tìm

2.1.3.1.2. Dễ thuyết phục nếu ko yêu cầu trả tiền trước hoặc có mức CK tốt

2.1.3.2. Nhược

2.1.3.2.1. Bâp bênh

2.1.3.2.2. Bán ít

2.1.3.2.3. Thiếu chuyên nghiệp