PEDAGOGINEN INFRA -Valitkaa sihteeri joka kirjoittaa -Älkää poistako mitään

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PEDAGOGINEN INFRA -Valitkaa sihteeri joka kirjoittaa -Älkää poistako mitään by Mind Map: PEDAGOGINEN INFRA -Valitkaa sihteeri joka kirjoittaa -Älkää poistako mitään

1. 1. TEKNINEN NÄKÖKULMA

1.1. videot

1.1.1. opiskelijoiden itse tuottamat

1.1.2. ohjeistukset opettajalta

1.2. kokonaiskuva toteutuksesta

1.3. oppimisalusta

1.3.1. mitä sallii?

1.3.2. mitä tehtävätyyppejä

1.3.2.1. esim. ehdollinen eteneminen

1.4. opettajan ja opiskelijan tekniset taidot

1.4.1. miten jaetaan

1.4.1.1. suljettu

1.4.1.2. avoin

1.4.1.3. esim. youtube

1.5. miten resursoidaan? esim. moocit

1.5.1. tuotantotiimi vs yksittäinen opettaja

1.6. työkalut

1.6.1. mindmap

1.6.2. kahoot

1.6.3. canva

1.6.4. screenocast

2. 2. SOSIAALINEN NÄKÖKULMA

2.1. verkkokeskustelut

2.1.1. kommentoidaan keskustelun aloitusta

2.1.2. kommentoidaan kommentteja

2.2. yhteisiä tehtäviä

2.2.1. monialaisesti

2.2.2. autenttinen tilanne

2.2.2.1. oikea asiakas

2.2.2.2. opiskelukaveri

2.2.3. ryhmätyöt

2.2.3.1. jako aihealueen mukaan

2.2.3.2. jako henkilöiden mukaan

2.3. vertaisarviointi

2.4. työssä tapahtuva oppiminen

2.5. tapaamiset

2.5.1. verkossa

2.5.2. lähitapaamiset

2.5.3. puhelimitse

2.6. jaettu työalusta

2.6.1. reaaliaikaisesti

2.6.2. omaan tahtiin verkossa

3. 3. TIEDOLLINEN NÄKÖKULMA

3.1. tietoa haetaan ongelman ratkaisun kautta

3.2. työelämälähtöisyys > toimeksiannoista

3.3. todellisten tilanteiden simulointi

3.4. tiedon etsintä > luotettavuuden arviointi

3.5. tiedon kiteyttäminen

3.6. tekijänoikeudet

3.7. tiedon soveltaminen

4. 4. KOGNITIIVINEN NÄKÖKULMA

4.1. Selkeät oppimistavoitteet (ohjaavat oppimista)

4.2. Kurssin rakenne: esim. pienistä asioista suurempiin kokonaisuuksiin

4.3. Opiskelijoiden keskustelutehtävät, tukevat yhteisöllistä oppimista, saavat palautetta opettajalta

4.4. Port folio työskentely tukee itsereflektiota

4.5. Verkkotehtävien läpikäyminen yhdessä lähiopetuksessa

4.6. Opiskeltavien asioiden yhteys työelämään.

4.7. Selkeä aikataulutus, etätehtävät ja valmistautuminen ennen lähipäiviä.

4.8. Esim. erilaiset case-tehtävät ja videotehtävät valmistavat todellisiin työelämän tilanteisiin.

4.8.1. Esim. case-tehtävät yhdistävät monia opittavia asioita asioita

4.9. ThinLink