Lista wszystkiego

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Lista wszystkiego by Mind Map: Lista wszystkiego

1. Nowa platforma Mobile

1.1. Ant do budowania

1.2. Uruchomienie na jej podstawie wersji desktop

1.2.1. Osadzanie starych modułów w nowych komponentach

1.2.1.1. Sprawdzenia

1.2.1.1.1. MRS

1.3. Odpowiednik itemComponent dla nowej platformy

1.3.1. Z odcięciem się od sztywnej definicji itype'a Raczej jakiś model z opcją stworzenia formularza/grida/szczególów I jego szczególna realizacja w oparciu o itype

1.4. PWA - offlineowość

1.4.1. DT

1.5. ServiceWorker

2. Legenda

2.1. Rekomendowane do zajęcia się tematem

2.2. Rozpoczęto rozpoznania/realizację

2.3. Mamy wnioski i co dalej?

2.4. Zrobione

3. https://confluence.webchili.in/pages/viewpage.action?pageId=111050769

4. Nowe funkcjonalności / moduły

4.1. Moduł tłumaczeń z Danone'a uczynić rozwiązaniem ogólnym

4.2. Moduł raportowy - wg wytycznych z SMB

4.3. Moduł raportowy - wg pomysłu z WSEI

4.4. Nowa baza wiedzy

4.4.1. Jako składnica plików na dysku?

4.4.2. wykorzystanie elasticSearch do przeszukiwania

4.5. [Fuda] MessageQueue/Pushe do zapewnienia jednego logowania jednego użytkownika (zamiast skanowania plików sesji)

4.6. Formularze dla workflow i innych modułów (+ modeler)

4.6.1. Definicja ogólna plus realizacja w ExtJs / Angular ...

4.6.2. oddzielnie przechowanie danych (FormData), definicji wyglądu (layout i zależności) i walidacja

4.6.3. możliwość wykorzystania formularzy w operacjach workflow jak i w operacjach edycyjnych w innych modułach

4.6.4. Może nie koniecznie oparte na itemach, chociaż potrzebna też gotowa implementacja także do korzystania z itypeów

4.7. Moduł Polecenia slużbowe

4.8. Nowy dashboard

4.9. Absence + zastępstwa

4.10. Subskrypcja na zmianę danych

4.11. Kancelaria - Integracja z PocztąPolską

4.12. SCU - rozpoznanie CEPIK API

4.13. Zamiana MessageQueue na Symfony Messages - możliwości obsługi kolejki i CQRS

4.14. Talk

4.14.1. czat realizowany prawdziwie online

4.14.2. dodawanie załączników

4.14.3. Osadzanie formatowanego tekstu

4.15. Pliki

4.15.1. Weryfikacja flySystem do zapisu plików na bazie

4.15.1.1. DT

4.15.2. Upload pliku drag&drop / wybór z dysku / wybór ze "składu" w aplikacji / z dysku sieciowego firmy / z google drive / z office365

4.16. Komponenty

4.16.1. Komponent legendy

4.17. Pełna integracja z ePUAP (wysyłka, podpisywanie, weryfikacja podpisu)

4.17.1. Logowanie do Profilu Zaufanego

4.17.2. Środowisko testowe epuap

4.17.2.1. WT

4.18. Integracja z portalem "e-faktury"

4.19. Integracja z portalami ZP (polski/unijny) + bazą konkurencyjności

4.20. Sprawdzić śledzenie działań w module adm - czy mamy i gdzie braki?

4.20.1. MRS

4.21. Terminy na realizację zadania

4.21.1. Konsultacje / Projekt / Backlog

4.21.1.1. PK

4.22. Konfigurowanie powiadomień które chcę otrzymywać

5. Platforma / Biblioteki zmiany

5.1. FileViewer

5.1.1. FileViewer dla ODT - biblioteka ViewerJS + iframe

5.1.1.1. RK

5.1.2. FileViewer dla HTMLi

5.1.2.1. RK

5.2. Szablony

5.2.1. Szablony klasycznie Wordowskie doct

5.2.1.1. zmiany wartości poszczególnych zmiennych

5.2.2. Szablony (cos_template) - na ODT

5.2.2.1. JM

5.2.2.2. Sprawdzić PHPDocx ODT to PDF

5.2.3. Szablony (cos_template) - na RTF

5.2.3.1. JW

5.3. Itemy

5.3.1. Uprawnienia po nowemu

5.3.1.1. Refactoring mechanizmu kontekstów - już dużo zostało zrobione ale trzeba zmienić nazwy i uprościć ten mechanizm bo mało osób się w nim orientuje

5.3.1.2. Zejście z uprawnieniami na poziom pól i akcji

5.3.2. pozbycie się referencji do cos_item - używanie main_state

5.3.3. zbudowanie pluginu document uzupełniającego tabele doci_document - dobrze obsłużyć pola dokumentu wraz z innymi polami na main_state

5.3.4. Document - Dict wyciągnąć do biblioteki (albo chociaż do Cosia)

5.3.4.1. Dzięki temu moduł dokument nie byłby potrzebny np w BodyRestarcie / Scu / Vitagenum Lab

5.3.5. Item - przeniesienie item jako zewnętrznej biblioteki (+ poprawa nazewnictwa / opisu parametrów dla klas state'ów)

5.3.6. wprowadzenie identyfikatora uiid i oznaczenie unique_item_id jako deprecated (varchar na binary)

5.3.7. itemToXML

5.3.7.1. zaktualizować i przebudować postać wg wytycznych nowych

5.3.7.2. umożliwia wersjonowanie i podpisywanie

5.3.7.3. powienien zawierać cały stan itema z konkretnego momentu lub jego chociaż weryfikację (także odnośnie plików i obiektów podrzędnych typu dict)

5.3.7.4. umożliwia wizualizację stanu/wersji zml -> xslt -> html

5.3.7.5. IPOCZ-697

5.3.8. ItemLock

5.3.8.1. CheckIn / CheckOut i odpowiednie wersjonowanie

5.3.9. Szablony dla itype'a

5.3.9.1. Inny do wydruku (wiele takich)

5.3.9.2. Inny do wydruku listy itemów / eksportu do Excela

5.3.9.3. Przenosić do nowej wersji i między serwerami

5.3.9.4. szablony typu xslt

5.4. API integracyjne i jego opis w OpenAPI/Swagger (może szyna kiedyś, może obsługa MQ)

5.5. Funkcjonalności pomysły

5.5.1. Skoro mamy wykupioną tą usługę to wykorzystajmy ją lepiej, np. tworząc API do używania w naszyshc wszystkich projektach do przetwarzania skanów dokumentów (klienci pewnie się zgodzą na wysyłanie dokumentów do naszych serwerów)

5.5.2. OCR

5.5.2.1. plik -> ocr -> xml -> xslt -> html

5.5.2.2. Rozpoznać co potrafi ABBy już wykupione, oraz nowe wersje + ile to kosztuje

5.5.2.3. A może OCR w cloudzie wykupić

5.5.2.4. Wyciąganie tylko teksty przynajmniej

5.5.3. Email

5.5.3.1. Email - Skaner Poczty i wrzucanie do poczekalni / powiadomienia push / event-listener

5.5.3.2. Email - wysyłanie w czyimś imieniu z jego konta (Google Mail) [Veolia]

5.5.3.3. Email - klient poczty email

5.5.4. Epuap

5.5.4.1. Epuap - PZ - logowanie, podpisywanie dokumentów, wysyłanie dokumentów (także z kancelarii)

5.5.4.2. Epuap - Pobieranie - wizualizacja pobranego dokumentu dowolnego typu

5.5.4.3. Epuap - Pobieranie - automatyczne rozpoznanie kontrahenta

5.5.4.4. Epuap - automatyczne oznaczanie dostarczenia po otrzymaniu UPP/UPD

5.5.5. Logowanie i autoryzacja

5.5.5.1. OAUTH2 / Google / Facebook

5.5.5.1.1. WT

5.5.5.2. Kerberos - Windows Domain

5.5.5.3. Platforma jako serwer oauth / SSO (BRW)

5.5.5.4. Implementacja OAUT2 Server i klient - pozbycie się sessji z aplikacji

5.6. Dług techniczny

5.6.1. Zapewnienie spójności danych przy zmianach user->person, usr_grp -> person_contract

5.6.2. BAza wiedzy na Lucene nadal

5.7. Zmiana biblioteki PHPExcel na PhpStylesheet

5.7.1. PJ

5.8. DB - rozbicie tabelek na schemat z danymi i schemat z "logami" oraz plikami

5.8.1. AW

5.9. monolog w miejsce Chili_Log (modyfikacja Chili_Log dla starych projektów)

5.9.1. Chili_Log po nowemu (przywrócenie elastyczności jaką oferują Monolog, Zend_Log)

5.9.2. RK

5.9.3. Gotowość na logstash

5.9.4. Oddzielne logi np. dla integracji, dla błędów usera, rózne levele debuggingu

6. Nowa platforma Backend

6.1. Symfony 4

6.1.1. Zmiana frameworka na Symfony 4 - obudowanie wywołań platformowych - przepisanie wszystkich kontrolerów (i tylko kontrolerów na sam początek, przerobienie uwierzytelniania i konfiguracji, zastąpienie resource - zendowskich), Podział modułów na bundle.

6.1.2. Wprowadzenie DI i obsługi routingu z Symfony

7. Nowinki / Rozpoznania

7.1. Mercure

7.1.1. Osadzenie w Lettermobile ala messageQueue

7.1.2. Infrastruktura na test2

7.1.2.1. DT, GL

7.1.3. Co dają bundle od Symfony?

7.1.3.1. DT

7.2. PushApi

7.2.1. czy coś takiego możliwe przy PWA

7.2.1.1. DT

7.3. HTTP/2 do przyśpieszenia ładowania aplikacji

7.3.1. DT

7.4. WebRTC - Przechwytywanie obrazu i dźwięków z przeglądarki (screen capture)

7.4.1. Następnie transmisja websocket/http2 do odbiorców/podglądaczy/czatujących ze sobą Support / Chat

7.5. ReactPHP (eventLoop) Asynchroniczny PHP

7.5.1. Rozpoznanie czy można na tym zrobić centralkę

7.5.2. Jako realizacja backendu dla centralki SpeedCar

7.5.3. może w powiązaniu z Symfony Process dałoby się zrobić coś a'la cron?

7.5.3.1. Rozpoznanie Symfony Process - jak działa, czy wątek czy exec, jak z zarządzaniem pamięcią

7.5.3.1.1. JW

7.6. Opracowanie schematu integracji za pomocą zewnętrznej szyny danych - Wybrać szynę i określić wymagania co do pisania serwisów

8. Organizacyjne

8.1. ProductManager - JIRA - wprowadzenie komponentów odpowiadających dużym funkcjonalnościom platformy/modułów (koniecznie dobre nazewnictwo)

8.2. Rekrutacja Przejrzeć zadania zrobione przez Piotrka Przygotować wirtualkę

8.3. Gitlab - Szablon najnowszej platformy EOD (kod na tagach w composer.json)

8.4. Szablon EOD - bazy wzorcowe

8.5. Szablon EOD - procedury stałej aktualizacji wypracować

9. Narzędzia pracy

9.1. Gitlab - Testy w projektach - CI automatyczne

9.1.1. Uruchomienie dla BodyRestart

9.1.1.1. WT

9.2. Zastąpienie db_deploy i patchy rozwiązaniami opartymi na Doctrine do uzgadniania struktur oraz skryptami upgrade/downgrad

9.3. automatyczne CodeCoverage, Static code analysis

9.4. konfiguracja modułów php na psr-0 z classmap (composer)

9.5. Wprowadzenie https dla serwerów wewnętrznych gitlab, packagist, svn

9.6. Konteneryzacja aplikacji Webchili - Architektura MicroServices

9.7. Docker jako platforma uruchomieniowa środowiska developerskiego i produkcyjnego

9.7.1. środowisko developerskie - używanie doker machine na windows - integracja z PhpStorm

9.7.2. przy skonfigurowanym środowisku deweloperskim docker - skonfigurować bazy danych mssql (express) i mysql

9.7.3. repozytorium obrazów na gitlab

9.8. Docker - konfiguracja gitlab-runer na środowisku worker (udostępnienie róznych wersji php przez dockera)

9.9. Xdebug w naszych działaniach

9.9.1. Wprowadzenie w standardzie lepszego wykorzystywania xdebug (rozpoznanie, instalacja, integracja z phpstorm, szkolenie wewnętrzne, nakaz uzywania)

9.10. Zastąpienie Apache'a i fcgid/mod_php przez nginx + php-fpm

9.11. rozpoznanie protokołu http/2 - może być na przykładzie api-platform (mercure) - jakie szanse na wdrożenie tego na obecnym rozwiązaniu (czy możliwe na apache http i co trzeba zrobić)