Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Linjefag i overbygningen by Mind Map: Linjefag i overbygningen
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Linjefag i overbygningen

Fokus og udfordringer

Ungeindsatsen

Regeringens beslutning om at 95 procent skal gennemføre en ungdomsuddannelse  

Inklusionsudfordringer

Læringssyn

Fleksibilitet

Sammenhæng og fordybelse

Resurser

Valgfag

Afdelingsopdelt skole

specialpædagogisk indsats

Økonomi

Fysiske rammer

Inspiration

Fredericia Kommune

Litteratur

Gug Skole

Klarup Skole

NTS- linjefag

Inklusion

  Definition af inklusion:   ”Inklusion er en fornemmelse af samhørighed: at føle sig respekteret, værdsat for den man er; føle sig støttet og forpligtet af andre sådan at man kan udføre sit arbejde bedst muligt.” Miller, F. A. og Katz, J. H. (2002): The Inclusion Breakthrough: Unleashing the Real Power of Diversity. San Francisco: Berrett-Koehler   ”For at være inkluderet skal eleven: 1. være til stede 2. deltage 3. være i udvikling og læring” Flemming Engel: Afdelingsleder af PPR Aalborg  

SUMO

SUMO-analyse (Udvikling af SWOT) Styrker Udviklingsområder Muligheder Observationspunkter

Linjefag - eksempler

Naturfagslinje

International linje

Innovation, medie og IT

Idrætslinje

Værkstedslinje

Musiklinje

Valgfag

Udnyttelse af valgfag

Praktisk-musisk læring

Eksterne samarbejdsparntere

Ungdomskolen

UU-vejledere

Ungdomsuddanneslserne

Arden Skole - sammenhæng

Momentum

LP

Pædagogisk analyse Udgangspunkt i resursetænkning Elevernes læringsmiljø

Afdelingsopdelt skole

Andre pædagogiske projekter

Interne samarbejdspartnere

Lærere

Bestyrelse

Elever

Ledelse

Procesplan

Proces på Arden Skole

Procesplan

Oplæg afdelingsmøde