Linjefag i overbygningen

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Linjefag i overbygningen by Mind Map: Linjefag i overbygningen

1. Fokus og udfordringer

1.1. Ungeindsatsen

1.2. Inklusionsudfordringer

1.3. Læringssyn

1.3.1. Motivaton

1.3.2. Kognition

1.3.3. Sociale, personlige og faglige udvikling

1.4. Fleksibilitet

1.5. Sammenhæng og fordybelse

2. Resurser

2.1. Valgfag

2.2. Afdelingsopdelt skole

2.3. specialpædagogisk indsats

2.4. Økonomi

2.5. Fysiske rammer

3. Inspiration

3.1. Fredericia Kommune

3.2. Litteratur

3.2.1. Asteriks dec. 2011

3.3. Gug Skole

3.4. Klarup Skole

3.5. NTS- linjefag

4. Inklusion

4.1. SUMO

5. Linjefag - eksempler

5.1. Naturfagslinje

5.2. International linje

5.3. Innovation, medie og IT

5.4. Idrætslinje

5.5. Værkstedslinje

5.6. Musiklinje

6. Valgfag

6.1. Udnyttelse af valgfag

6.2. Praktisk-musisk læring

7. Eksterne samarbejdsparntere

7.1. Ungdomskolen

7.2. UU-vejledere

7.3. Ungdomsuddanneslserne

7.3.1. Tech-Collage

7.3.2. Gymnasier

7.3.2.1. HTX

7.3.2.2. STX

7.3.2.3. HHX

8. Arden Skole - sammenhæng

8.1. Momentum

8.2. LP

8.3. Afdelingsopdelt skole

8.4. Andre pædagogiske projekter

9. Interne samarbejdspartnere

9.1. Lærere

9.2. Bestyrelse

9.3. Elever

9.3.1. Elevråd

9.4. Ledelse

10. Procesplan

11. Proces på Arden Skole

11.1. Procesplan

11.2. Oplæg afdelingsmøde