Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bookfunnel by Mind Map: Bookfunnel

1. Annons

1.1. Ebok

1.1.1. Upsell

1.1.1.1. Autoresponder med tidsbegränsat erbjudande (det som du EGENTLIGEN tjänar pengar på)

1.2. Skapa publik till dina annonser med: 1.Pixel 2.Video engagement 3. Lokala och online events

1.3. Använd sk "retargeting ads": annonser som du kan rikta till olika grupper beroende på vilka sidor de har landat på hos dig. (möjligt tack vare pixeln) Om de köpt din ebok, men inte din upsell, så kan du tex rikta annonser om din upsell till de här personerna. Om de även köpt din upsell - kan du annonsera erbjudandet i din autoresponder. Om de varit på din säljsida för eboken (men inte köpt) kan du annonsera eboken för att påminna.