Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MAHOVINE by Mind Map: MAHOVINE

1. GRAĐA

1.1. korjenčić(rizoidi)-pričvršćivanje za tlo

1.2. stabalce

1.3. listići

1.4. držak tobolca

1.5. tobolac-spore

2. RAZMNOŽAVANJE

2.1. nespolna generacija (2n)

2.2. spolna generacija (n)

2.3. mitoza

2.4. mejoza-spore

3. ŽIVOTNI CIKLUS

3.1. prokličnica-razvijanje muških i ženskih spolnih stanica

3.2. spermatozoidi-muške spolne stanice

3.3. jajne stanice-zigota

4. STANIŠTA

4.1. vlažna

4.2. sjeverna strana svijeta

5. RAZNOLIKOST

5.1. JETRENJARKE

5.1.1. tijelo složenije građe

5.2. PRAVE MAHOVINE

5.2.1. tijelo nalik steljki alge

5.3. razvile su se pradavnih zelenih algi

6. VAŽNOST

6.1. obavljaju proces fotosinteze

6.2. stvaraju treset

6.3. "pioniri vegetacije"

7. PODRIJETLO

7.1. potrebna voda za oplodnju

7.2. spora klije-vlažno tlo

7.3. izgled

7.3.1. mnogostanična alga

7.3.2. steljka alge

7.3.3. mnogostanična alga