Кримська війна

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Кримська війна by Mind Map: Кримська війна

1. Соціальне невдоволення

2. Технічна відсталість армії

3. Виснаженість людських та матеріальних ресурсів

4. Київська козаччина

5. Поразка у війні

6. Реформи 60-70-х років

7. Аграрна реформа

7.1. Звільнення селян з кріпацтва

8. Освітня реформа

8.1. Безстанова освіта

9. Земська реформа

9.1. Створення органів земського самоврядування

10. Міська реформа

10.1. Створення органів міського самоврядування

11. Військова реформа

11.1. Загальна військова повинність

12. Фінансова реформа

12.1. Створення Держбанку