RAMMEVILKÅR

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
RAMMEVILKÅR by Mind Map: RAMMEVILKÅR

1. Krysspress

1.1. Over

1.1.1. NPM

1.1.2. Regjering

1.1.3. Arbeidslinjer, økonomi, lover

1.2. Under

1.2.1. bruker

1.2.2. pårørende

1.2.3. privatliv

2. Ledelse

2.1. Dialogisk ledelse

2.2. Interaksjonsledelse

3. Typologi (Mintzbergs organisajonsformer)

3.1. Den enkle strukturen

3.2. Maskinbyråkratiet

3.3. Divisjonalisert form

3.4. Adhockratiet

3.5. Profesjonsbyråkratiet

4. En velferdsstat i endring

4.1. Rasjonaliseringsvelferdsstatens tid

5. Paternalisme

5.1. Svak

5.2. Sterk

6. Mestringsstrategier

6.1. Støtdemper

6.1.1. pauser

6.1.2. andre kan ta ansvar

6.2. Press ovenfra

6.2.1. skylde på systemet

6.3. Forenkling

6.4. rasjonering

7. Bakkebyråkrat (Lipsky)

7.1. Direkte kontakt med forbrukere

7.1.1. Får skylden

7.1.2. Lærere, sosialarbeidere, politi

7.2. Krysspress

7.3. Mismatch mellom ressurser og mål

8. Moralsk ansvar

8.1. Ideal sosialarbeider

8.2. Påføre seg selv press

8.3. Gyldig

8.4. Ugyldig

8.4.1. bruker har det bra etter overarbeid

9. Co-produksjon

9.1. Samhandling

9.2. brukerinvolvering