COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
COMPETÈNCIES BÀSIQUES by Mind Map: COMPETÈNCIES BÀSIQUES

1. Metodològiques

1.1. 3. Tractament de la informació i competència digital

1.2. 4. Matemàtica

1.3. 5. Aprendre a aprendre

2. Conviure i habitar el món

2.1. 7. Coneixement i interacció amb el món físic

2.2. 8. Social i ciutadana

3. Personals

3.1. 6. Autonomia i iniciativa personal

4. Comunicatives

4.1. 1. Comunicativa lingüística i audiovisual

4.2. 2. Artística i cultural