Методика викладання філософських дисциплін у вищій школі

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Методика викладання філософських дисциплін у вищій школі by Mind Map: Методика викладання філософських дисциплін у вищій школі

1. Змістовий модуль ІІ. Система методичного забезпечення навчального процесу

1.1. Лекції

1.1.1. Тема 3. Методика викладання філософії в умовах Болонського процесу

1.1.2. Тема 4. Інформаційне забезпечення курсу філософії

1.2. Семінарські заняття

1.2.1. Методика викладання філософії в умовах Болонського процесу

1.2.2. Інформаційне забезпечення курсу філософії

2. Екзамен

3. Самостійні роботи

4. Змістовий модуль І. Методика викладання як предмет дослідження

4.1. Лекції

4.1.1. Тема 1-2. Предмет, структура та завдання курсу

4.2. Семінарські заняття

4.2.1. Предмет, структура та завдання курсу

5. Модульні контрольні роботи

6. Змістовий модуль ІІІ. Методика проведення лекцій та семінарських занять

6.1. Лекції

6.1.1. Тема 5. Підготовка лекційного курсу

6.1.2. Тема 6. Методика підготовки та проведення філософського семінару

6.2. Семінарські заняття

6.2.1. Підготовка лекційного курсу

6.2.2. Методика підготовки та проведення філософського семінару