ไฟล์ภาพและนามสกุลไฟล์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไฟล์ภาพและนามสกุลไฟล์ by Mind Map: ไฟล์ภาพและนามสกุลไฟล์

1. ประเภทเพลงและวีดีโอ

1.1. .avi

1.1.1. ไฟล์ภาพยนตร์ ภาพเคลื่อนไหว

1.2. .fly

1.2.1. ใช้กันอย่างแพร่หลายบนเว็บไซต์ที่ให้บริการวิดีโอผ่านเว็บไซต์

1.3. .mp3

1.3.1. ไฟล์เสียงที่มีพื้นฐานจากไฟล์ Wave แต่ขนาดเล็กกว่าประมาณ 8-10 เท่า

1.4. .mp4

1.4.1. ไฟล์วีดีโอที่มีพื้นฐานจากไฟล์ Avi แต่มีขนาดเล็กกว่า

2. ประเภทบีบอัดข้อมูล

2.1. .zip

2.1.1. ไฟล์ที่ถูกบีบอัดข้อมูล ใช้Winzip, Pkzip, Winrar

2.2. .rar

2.2.1. ไฟล์ที่ถูกบีบอัดข้อมูล ใช้Winzip, Pkzip, Winrar

3. ประเภทเอกสาร

3.1. .doc

3.1.1. ไฟล์เอกสารเก็บข้อมูลงานเป็นหน้าๆ

3.1.2. ใช้โปรแกรมword MS Word, WordPAD

3.2. .xls, xlw

3.2.1. ไฟล์ตารางข้อมูล คำนวนตัวเลขได้

3.2.2. ใช้โปรแกรม MS Excel

3.3. .pdf

3.3.1. ไฟล์ขนาดเล็ก คุณภาพสูง

3.4. .ppt

3.4.1. ไฟล์พรีเซ็นเทชั่น แสดงงานเป็นสไลด์ๆ

3.4.2. ใช้โปรแกรม MS Powerpoint

4. ประเภทรูปภาพและกราฟฟิค

4.1. .jpg, .Jpeg

4.1.1. ไฟล์ยอดนิยมที่ใช้ในการรับส่ง ทำเว็บมากที่สุด

4.1.2. ขนาดไฟล์มีขนาดเล็ก

4.2. .gif

4.2.1. ไฟล์ภาพที่สามารถแสดงเป็นภาพเคลื่อนไหวได้

4.3. .png

4.3.1. ถูกคิดค้นเพื่อมาแทนที่ GIF ที่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์

4.3.2. ทำ background โปร่งแสงได้

4.3.3. ไม่สามารถทำภาพเคลื่อนไหวได้

4.4. .bmp

4.4.1. ใช้แสดงผลภาพกราฟฟิคโปรแกรมวินโดวส์

4.4.2. ไม่มีการบีบอัด ไฟล์จึงมีขนาดใหญ่

4.5. .tiff

4.5.1. ไฟล์รูปภาพขนาดใหญ่ แสดงภาพที่ละเอียดมากคุณภาพสูง

5. ประเภทไฟล์

5.1. ฺBitmap

5.1.1. หรือเรียกว่า Raster

5.1.2. พิกเซลจำนวนมากรวมกัน

5.1.3. เมื่อย่อขยายมากๆจะทำให้

5.1.3.1. ภาพเบลอ

5.1.3.2. จุดสีเพี้ยน

5.1.4. ตัวอย่างชนิด

5.1.4.1. BMP

5.1.4.1.1. รูปแบบไฟล์มาตรฐาน ใช้ในระบบปฏิบัติการ Windows และ DOS

5.1.4.2. GIF

5.1.4.2.1. การบันทึกภาพที่สามารถบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็ก ส่วนมากนำไปใช้บันทึกเป็นภาพเคลื่อนไหว

5.1.4.3. JPG

5.1.4.3.1. บีบอัดข้อมูลภาพ เพื่อให้มีขนาดเล็ก นำใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ต

5.2. Vector

5.2.1. เกิดจากการวาดเส้นพาธ (Path)

5.2.2. ภาพถูกเก็บไว้ในรูปแบบค่าตัวเลข

5.2.2.1. ทำให้ภาพคมชัด

5.2.3. ตัวอย่างชนิด

5.2.3.1. AI

5.2.3.1.1. เป็นไฟล์ของ Adobe Illustrator

5.2.3.2. EPS

5.2.3.2.1. เป็นไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

5.2.3.3. FLA

5.2.3.3.1. เป็นไฟล์ของโปรแกรม Macromedia Flash ใช้ในการสร้างอนิเมชั่นบนเว็บเพจ