Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Zorbalık by Mind Map: Zorbalık

1. Zorbalık Türleri

1.1. Fiziksel zorbalık

1.1.1. Sözel zorbalık

1.1.1.1. Cinsel zorbalık

1.1.1.1.1. Psikolojik zorbalık

2. Zorbalığun nedenleri

2.1. Aile

2.1.1. Saldırgan kişilik

2.1.1.1. Çevre

2.1.1.1.1. Psikolojik

3. Zorbalığın sonuçları

3.1. Zorbalığı yapan açısından

3.1.1. Okulda problem

3.1.1.1. Akademik başarıda düşüş

3.1.1.1.1. Disiplin cezası

3.2. Zorbalığa uğrayan açısından

3.2.1. İçe kapanma

3.2.2. Utanç

3.2.2.1. Yetersizlik duygusu

4. Öneriler

4.1. Zorbalığa karşı bilgilendirme

4.1.1. İyi rol modrl olma

4.1.1.1. Yargılamadan dinleme

4.1.1.1.1. Anlayışlı yaklaşma