กราฟฟิก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กราฟฟิก by Mind Map: กราฟฟิก

1. ภาพกราฟฟิก

1.1. กราฟฟิก2มิติ

1.1.1. ภาพที่พบเห็นทั่วไป เช่น ภาพถ่าย

1.2. กราฟฟิก3มิติ

1.2.1. กราฟฟิกที่ใช้โปรแกรมสร้างภาพ3มิติโดยเฉพาะ

2. ความหมาย

2.1. ศิลปะซึ่งสื่อความหมายด้วยเส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย และอื่นๆ

3. ประกอบด้วย

3.1. ภาพบิตแมพ ภาพที่มีการเก็บข้อมูลแบบพิกเซล

3.2. ภาพเวกเตอร์ สร้างจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์

3.3. คลิปอาร์ต การจัดเก็บภาพจำนวนมากในรูปแบบตารางหรือคลังภาพ

3.4. Hyperpicture ภาพชนิดพิเศษที่พบได้บนสื่อมัลติมิเดีย

4. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

4.1. หมายถึง

4.1.1. การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการรูปภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์

5. โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างกราฟฟิก

5.1. Adobe photoshop freehand

5.2. Firework

5.3. Microsoft visio

5.4. Coreldraw

6. มีที่มาจากภาษากรีก

6.1. Graphikos การวาดเขียน

6.2. Graphein การเขียน