KIERUNKI PSYCHOLOGII

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KIERUNKI PSYCHOLOGII by Mind Map: KIERUNKI PSYCHOLOGII

1. PSYCHOANALIZA

1.1. SIGMUND FREUD

1.1.1. ID - nieświadomość

1.1.2. EGO - Świadomość

1.1.3. SUPEREGO - podświadomość - normy i zasady

1.1.4. człowiek nie jest panem siebie, skazany na walkę sił wewnętrznych

1.1.5. Popędy władają zachowaniem

1.2. KAREN HORNEY

1.2.1. Popędy

1.2.1.1. rodzą się z bezradności, strachu itp.

1.2.1.2. celem jest zdobycie bezpieczeństwa

1.2.1.3. siła napędowa nerwicy

1.3. CARL GUSTAV JUNG

1.3.1. Maski przyjmowane przez ludzi

1.3.2. alter ego

1.4. ALFRED ADLER

1.4.1. Człowiek jako całość

1.4.2. pojęcie kompleksu niższości

1.5. ERIK ERIKSON

1.5.1. 8 etapów rozwoju - kryzysy

1.5.1.1. WIEK NIEMOWLĘCY

1.5.1.2. WCZESNE DZIECIŃSTWO

1.5.1.3. WIEK ZABAWY

1.5.1.4. WIEK SZKOLNY

1.5.1.5. ADOLESCENCJA

1.5.1.6. MŁODOŚĆ

1.5.1.7. DOROSŁOŚĆ

1.5.1.8. STAROŚĆ

2. BEHAWIORYZM

2.1. Zachowanie człowieka w centrum zainteresowania

2.2. WARUNKOWANIE UCZENIA SIĘ

2.2.1. KLASYCZNE - pies na widok jedzenia się ślini

2.2.2. INSTRUMENTALNE - Szczur w klatce / kary i nagrody

2.2.3. SPRAWCZE - Skrzynia problemowa / cel atrakcyjny

2.2.4. SPRĘŻENIE ZWROTNE - Poczucie osiągnięcia to największy bodziec

2.3. Możliwości uczenia się nieograniczone - wpływ na edukacje

3. KONCEPCJA BIOLOGICZNA

3.1. Przyczyny zachowań: genetyka, budowa i funkcjonowanie układu nerwowego

3.2. MÓZG -obiekt badań

4. KOGNIWISTYKA - KIERUNEK POZNAWCZY

4.1. Krytyka behawioryzmu

4.2. UMYSŁ - przedmiot zainteresowań

4.3. Gdy wiemy jak kto myśli to rozumiemy jego zachowanie

4.4. STRUKTURY POZNAWCZE - elementy trwałe, z których się korzysta w różnych warunkach i sytuacjach

4.4.1. sądy o środowisku nat.

4.4.2. wiedza o kulturze

4.4.3. dane o świecie społecznym

4.4.4. samowiedza

4.5. KURT LEWIN - konflikty

4.5.1. dążenie - dążenie

4.5.2. unikanie - unikanie

4.5.3. dążenie - unikanie

4.5.4. dążenie - unikanie x

5. PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA

5.1. Człowiek z natury dobry, aktywny, twórczy

5.2. Równowaga w człowieku

5.3. Sprawność fizyczna nie oznacza sprawności umysłowej

5.4. dążenie do rozwoju potencjału

5.5. człowiek jako całość

6. KIERUNEK EWOLUCJONISTYCZNY

6.1. Nowoczesna psychologia + Darwin

6.2. ADAPTACJA - przystosowanie się do wymogów sytuacji, warunków