สับปะรด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สับปะรด by Mind Map: สับปะรด

1. น้ำ

1.1. organic cpd

1.2. pectin

1.3. acid

1.4. saccharise

1.4.1. glucose

1.4.2. fructose

1.4.3. galactose

1.4.4. xylose

1.5. Fatty acid

2. แกน

2.1. NO3

3. เนื้อ

3.1. saccharide

3.2. โปรติเอส

3.2.1. Fruit Bromelain

3.3. กาก

3.4. วิตามิน

3.4.1. C

3.4.2. A

3.5. แร่ธาตุ

3.5.1. Ca

3.5.2. Mg

3.5.3. Zn

4. เปลือก

4.1. อาหารสัตว์

5. เหง้า

5.1. โปรติเอส

5.1.1. Stem Bromelain

5.1.2. Ananain

5.2. organic cpd

6. ใบ

6.1. Fiber

7. waste