Організаційно-змістові орієнтири виховного простору

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Організаційно-змістові орієнтири виховного простору by Mind Map: Організаційно-змістові орієнтири виховного простору

1. Сутність поняття "виховний простір"

1.1. Головне завдання

1.2. Функції

2. Основні компоненти виховного простору

2.1. демократизація соціобуття вихованців

2.2. гуманізація соціобуття вихованців

2.3. індивідуалізація соціобуття вихованців

2.4. взаємини школи і оточуючого довкілля

2.5. взаємини школи і сім'ї

2.6. продуктивна життєдіяльність вихованців

2.7. учитель у виховному просторі

2.8. міжкультурна взаємодія у розвитку вихованців

3. Дитиноцинтризм як особистісно-орієнтована модель виховання

3.1. відсутність адміністративного контролю

3.2. активність учнів у навчальному процесі

3.3. практична спрямованість навчальної діяльності

3.4. виховання "вільної незалежної особистості"

3.5. забезпечення свободи і права дитини в усіх проявах її діяльності

3.6. впровадження шкільного самоврядування

3.7. відмова від орієнтацій навчально-виховного процесу на середнього школяра

4. Взаємодія школи і оточуючого середовища

4.1. перетворення оточуючого середовища у середовище оточуюче

4.2. інтеграція виховних сил середовища

4.3. перетворення середовища школи у середовище учнівського колективу

5. Міжкультурна взаємодія у розвитку вихованців

5.1. орієнтація на чуттєве вживання особистості в іншу культуру

5.2. орієнтація на міжкультурне розвивальне нарощування

5.3. орієнтація на особистісну творчість як надання суб'єктивної значущості кожній міжкультурній події