VÍZ PROJEKT (H2O)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
VÍZ PROJEKT (H2O) by Mind Map: VÍZ PROJEKT (H2O)

1. Felhasználása

1.1. Ivóvíz (emberi és állati fogyasztásra)

1.2. Öntözővíz (növénytermesztés)

1.3. Ipari víz (papírgyártás, textilipar)

1.4. Energia (vízerőmű)

1.5. Hajózás (személyszállítás, teherfuvarozás)

1.6. Pihenés (idegenforgalmi célokra)

1.7. Gazdasági haszon (halászat, halnevelés)

1.8. Társadalmi haszon (régészet, történetkutatás)

2. Halmazállapota

2.1. Szilárd

2.1.1. jég

2.2. Folyékony

2.2.1. víz

2.3. Légnemű

2.3.1. gőz

3. Alkotó elemei

3.1. Hidrogén

3.2. Oxigén

4. Természetbeni előfordulása

4.1. Édes víz

4.1.1. tavak

4.1.2. folyók

4.1.2.1. forrás

4.1.2.2. ér

4.1.2.3. csermely

4.1.2.4. patak

4.1.2.5. folyó

4.1.2.6. folyam

4.2. Sós víz

4.2.1. tengerek

4.2.2. sós tavak

5. Fenntarthatóság

5.1. a természetes és mesterséges vízkörforgás mennyiségi és minőségi összehangolása

5.2. a vizek védelméhez alkalmazkodó fenntartható mezőgazdasági gyakorlat

5.3. egészséges ivóvíz biztosítása

5.4. a szennyvíz elvezetés és kezelés megoldása

5.5. a vizek szennyezésének erkerülése

5.6. elegendő víz biztosítása a természetes élőhelyek számára