REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

mapa de la 1a revolució industrial

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
REVOLUCIÓ INDUSTRIAL by Mind Map: REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

1. 1a revolució

1.1. Capdavantera Anglaterra

1.2. Impulsada per...

1.2.1. Viatges transatlàntics

1.2.1.1. Es feia rom i s'intercanviava per espècies i fustes molt cares

1.2.1.1.1. Provoca una gran quantitat de diner ociós que es fa servir per la investigació i la creació

1.2.2. Llei agrària

1.2.2.1. Fa que els camps comunals siguin privats

1.2.2.1.1. Molta gent s'en va a les ciutats

1.2.2.1.2. Mà d'obra molt barata

1.2.3. Creixement demogràfic al s. XVII

1.2.3.1. Gràcies a la millora de l'alimentació

1.3. Factors clau

1.3.1. Capital

1.3.1.1. Viatges intercontinentals

1.3.2. Treball

1.3.2.1. Força humana, força mecànica de l'aigua...

1.3.3. Tecnologia

1.3.3.1. Self action (màquines automàtiques)

1.3.3.2. Més producció i més barata

1.3.3.3. James Watt inventa la màquina de vapor

1.3.4. Organització de l'empresa

1.3.4.1. SA o societats per accions

1.3.4.1.1. Més inversors perquè minimitzen els riscos

1.3.4.2. Assegurances

1.3.4.2.1. Lloyd's van ser les primeres assegurances

1.3.5. Matèries primeres

1.3.6. Energia

1.3.6.1. Força mecànica de l'aigua

1.4. Tèxtil

1.4.1. Fet amb la màquina de vapor

1.4.1.1. El cotó va ser el més eficaç

1.4.1.1.1. Barat

1.4.1.1.2. Pràctic

1.4.1.1.3. Molta combinació