LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL by Mind Map: LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

1. HISTÒRIA

1.1. Anglaterra

1.2. Producció artesanal a la industrial

1.2.1. Es feia a les fàbriques

1.2.1.1. La 1a va ser la tèxtil

1.3. Segle XVIII

2. PROBLEMA I SOLUCIÓ

2.1. Plovia molt

2.1.1. Construcció de canals

2.1.1.1. Més mobilitat

3. ELEMENTS DEL CANVI

3.1. Matèries primeres

3.1.1. Viatges intercontinentals

3.1.1.1. Materials nous

3.2. Treball

3.2.1. Llei agrària

3.2.1.1. Es privatitzen els camps comunals

3.2.1.1.1. Expulsió població rural

3.2.2. Increment demogràfic

3.2.2.1. Molta població ciutat sense treball=mà d'obra barata

3.3. Capital

3.3.1. Beneficis viatges intercontinentals

3.3.1.1. Matèries noves

3.3.1.2. Gran quantitat de capital ociós

3.4. Energia

3.4.1. Mecànica de l'aigua

3.4.1.1. Fer anar màquines

3.4.1.2. Sistema de canals per:

3.4.1.2.1. Transportar, fer més molins,...

3.5. Tecnologia

3.5.1. J. Watt

3.5.1.1. Màquina de vapor

3.5.1.1.1. Accionada per carbó

3.5.1.1.2. No necessitaven posar-se als rius

3.5.2. Selfaction

3.5.2.1. Màquines automàtiques

3.5.2.2. Més producte=més barat

3.6. Organització d'empreses

3.6.1. Societats per accions

3.6.1.1. Assegurances