Методика здійснення навчально-пізнавальної діяльності для розвитку колаборативності

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Методика здійснення навчально-пізнавальної діяльності для розвитку колаборативності by Mind Map: Методика здійснення навчально-пізнавальної діяльності для розвитку колаборативності

1. Форми колаборативного навчання: групові проекти, спільні розробки, тьюторство, навчальні спільноти і т.п. ІКТ засоби для організації колаборативного навчання

2. Collaborative Virtual Training with Physical and Communicative Autonomous Agents

3. Стратегія колаборативного навчання

3.1. Колаборативне навчання має британське походження, спираючись на долідження англійських викладачів (Gilles R.M., Adrian F.) щодо проблем підтримки тих, хто навчається, на шляху набуття досвіду професійно спрямованої взаємодії через підвищення їх активності в навчанні

3.2. Стратегія колаборативного навчання (collaborative learning) є поширеною моделлю партнерства в навчанні. Співпраця вимагає розподілу завдань між учасниками робочої групи, де кожен відповідає за окрему частину висвітлення проблеми за подальшого їх результативного поєднання для досягнення поставленої мети.

3.3. Спостерігається акцентуалізація не на індивідуальному завершенні завдання, а на динаміці розвитку співпраці у рамках колаборативної групи

4. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ КОЛАБОРАТИВНОГО НАВЧАННЯ

4.1. «Мій безпечний Інтернет»,

4.1.1. метою реалізації якого є усвідомлення наявності небезпек у Мережі, розробка класифікації загроз та формулювання стратегії щодо боротьби з ними. Даний проект старшокласники розробляють за допомогою сервісів Google, які орієнтовані на взаємодію людей в мережі. Так, школярі сумісно створюють, редагують і обговорюють документи, таблиці, презентації (Google Docs), опитувальні Google-форми для перевірки результату діяльності учнів у проектній діяльності та їхні враження щодо виконаної роботи.

4.2. Google-сайт

4.2.1. допоміг учням познайомитися з проектом, його етапами, цілями та завданнями. Так, на початку розробки проекту учні проходили анкетування щодо виявлення вмінь до співпраці, а по закінченню – щодо результатів роботи над проектом. Педагог мав можливість керувати роботою школярів, відстежувати їх активність, успіхи та оцінювати отримані результати.

4.3. Google-документів, Google-календаря, Google-органайзера, блогу та Google-форм

4.3.1. вчитель може планувати колективне взаємооцінювання отриманих результатів, зворотний зв’язок з учнями, відстежувати успіх школярів у проекті, дати їм змогу оцінити не тільки свою роботу, але і діяльність інших груп, проводити опитування щодо актуальності обраної теми, щодо вражень від участі в проектній роботі тощо.

4.4. MOODLE

5. РОЗВИТОК КОЛАБОРАТИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ

5.1. наповнення колаборативного віртуального навчального середовища

5.1.1. Hot Potatoes Hot Potatoes Home Page

5.1.2. WebCourses

5.1.2.1. Досвід авторів показує, що створення й особливо наповнення колаборативного віртуального навчального середовища повноцінними академічними матеріалами є надзвичайно витратним процесом, який слабо піддаватиметься тиражуванню.

5.1.3. Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org

5.1.3.1. Особливістю платформи MOODLE є її відкритість, зокрема до створення власних доповнень. Так, під керівництвом одного з авторів було створено модуль взаємного рецензування робіт студентами. Викладач розподіляє роботи для рецензування, після чого рецензент одержує доступ до проекту, призначеного для його рецензування

5.1.4. 6 Online Collaborative Tools to Engage Students in Teamwork

6. Відео

7. Форми