Get Started. It's Free
or sign up with your email address
UNIÓ EUROPEA by Mind Map: UNIÓ EUROPEA

1. Resultat d'un procés de cooperació entre països europeus, amb l'objectiu de compartir un espai econòmic i polític comú

2. INTEGRACIÓ

2.1. 1951

2.1.1. República Federal d'Alemanya, França, Itàlia, Bèlgica, els Països Baixos i Luxemburg van constituir (pel Tractat de París) la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer per potenciar els intercanvis comercials del carbó i de l'acer.

2.2. 1957

2.2.1. - Els Sis van constituir la Comunitat Econòmica Europea, objectiu -> establir una Unió Duanera, que permetés la lliure circulació de mercaderies, persones, capitals i serveis (Mercat Comú)

2.2.2. Es concreta la coordinació de polítiques comunes en diversos àmbits econòmics (agricultura, ramaderia, pesca, indústria, comerç i transports).

2.2.3. Es constitueix l'EURATOM (Comunitat Europea d'Energia Atòmica).

2.3. 1965

2.3.1. Pel Tractat de Brussel·les les tres Comunitats Europees (CECA, CEE i EURATOM) es van fusionar (compartien òrgans del govern.

2.4. 1973

2.4.1. El Regne Unit, Irlanda i Dinamarca s'incorporaren a les Comunitats Europees. Naixia l'Europa dels Nou.

2.5. 1979

2.5.1. El Sistema Monetari Europeu entra en vigor: l'ecu passava a ser la moneda única de compte.

2.6. 1981

2.6.1. Grècia s'incorpora a la CEE, constituint-se aleshores l'Europa dels Deu.

2.7. 1985-1990

2.7.1. Tractat de Schengen, pel qual s'establia la lliure circulació de persones i béns pels territoris de la Comunitat.

2.8. 1986

2.8.1. La Comunitat Europea s'ampliava a dotze membres (l'Europa dels Dotze), amb la integració d'Espanya i Portugal.

2.8.2. L'Acta Única Europea va incorporar el principi de cohesió econòmica i social perquè fos possible un desenvolupament equilibrat de tots els Estats membres.

2.9. 1992

2.9.1. Es signava a Maastricht el Tractat de la Unió Europea. Comprenia quatre àmbits de realitzacions: la Unió Econòmica i Monetària (UEM), la Unió Política, la Política Exterior i de Seguretat Comuna (PESC) i la Cooperació Judicial

2.10. 1993

2.10.1. Naixia la Unió Europea (UE), que eliminava les Comunitats Europees vigents fins aleshores.

2.11. 1995

2.11.1. La Unió Europea passa a tenir 15 membres (s'afegeixen l'antiga República Democràtica d'Alemanya, Suècia, Finlàndia i Àustria. Naixia l'Europa dels Quinze.

2.12. 1997

2.12.1. Tractat d'Amsterdam (revisa i amplia el tractat de Maastricht).

2.13. 2001

2.13.1. Tractat de Niça (revisa i amplia el tractat de Maastricht).

3. ACTUALMENT

3.1. UE

3.1.1. Primer bloc comercial del món

3.1.2. Un dels dos organismes que, juntament amb l'ONU, pot contrarestar l'hegemonia dels Estats Units en el nou ordre mundial.

3.2. L'ORGANISME EUROPEU

3.2.1. Consell Europeu, Comissió Europea, Parlament Europeu, Tribunal de Justícia, Tribunal de Comptes, Defensor del Poble.

3.2.2. Aconsegueix crear una veritable unió econòmica i monetària (amb una moneda única, l'euro, vigent des del 1999 i en circulació des del 2002)

3.2.3. Va camí d'aconseguir la unió política, l'últim pas per a concretar una completa Unió Europea en tots els àmbits.

3.3. 2004

3.3.1. La UE s'ha engrandit amb la incorporació de 10 estats més: Estònia, Letònia, Lituània, Polònia, Hongria, República Txeca, Eslovàquia, Eslovènia, Xipre i Malta.

3.4. 2007

3.4.1. Incorporació de Romania

3.4.2. Incorporació de Bulgària

3.5. 2013

3.5.1. Incorporació de Croàcia

3.5.2. S'arriba als 28 membres

3.6. Gran Bretanya

3.6.1. Està sortint de la UE

3.7. Volen entrar

3.7.1. Turquia

3.7.2. Macedònia

3.7.3. Islàndia

3.7.4. Montenegro

3.7.5. Sèrbia

4. OBJECTIUS

4.1. Objectiu final

4.1.1. Convertir-se en un gran estat

4.1.1.1. Sistema econòmic

4.1.1.2. Lleis

4.1.1.3. Justícia

4.1.1.4. Defensa comuna

4.2. Unió econòmica

4.2.1. Els països membres comparteixen un conjunt de polítiques econòmiques comunes.

4.2.1.1. Agrària

4.2.1.2. Pesquera

4.2.1.3. Industrial

4.2.1.4. Transport

4.2.1.5. Comercial

4.2.2. Disposen de l’euro

4.3. Unió política

4.3.1. No hi ha polítiques comunes en sectors com ara

4.3.1.1. Justícia

4.3.1.2. Seguretat

4.3.1.3. Política internacional

4.3.1.4. Defensa

4.4. No hi ha consens sobre una Constitució Europea

4.5. Problema

4.5.1. Hi ha molts contrasts entre els països membres

4.5.1.1. Alguns són dels més desenvolupats

4.5.1.2. Altres dels més enderrerits

5. FUNCIONAMENT

5.1. Tribunal de Justícia

5.1.1. Òrgan Judicial

5.1.2. 27 jutges

5.1.3. 8 advocats generals

5.2. Comissió Europea

5.2.1. Òrgan executiu

5.2.2. 27 membres

5.3. Consell de la Unió Europea

5.3.1. Òrgan legislatiu

5.3.2. 27 ministres dels estats membres

5.3.3. 27 caps d'estat o de govern

5.3.4. 1 president

5.4. Parlament Europeu

5.4.1. Òrgan legislatiu

5.4.2. 785 membres

5.5. Relacions

5.5.1. Ciutadans de l'UE elegeix el Parlament Europeu

5.5.2. Parlament Europeu suggereix a la Comissió Europea i al Consell de la Unió Europea

5.5.3. Comissió Europea consulta al Parlament Europeu

5.5.4. Consell de la Unió Europea consulta al Parlament Europeu

6. LA UE AL MÓN

6.1. De les principals potències econòmiques

6.1.1. Genera un 30% de la riquesa mundial

6.2. Hegemonia deguda a

6.2.1. Sector de serveis

6.2.2. Indústria molt potents.

6.3. Primera potència comercial

6.3.1. Fa gairebé el 21% dels intercanvis internacionals.

6.4. Euro

6.4.1. Convertida en moneda forta

6.4.2. Important paper internacional

6.4.3. Competència amb el dòlar

7. ESPANYA A LA UE

7.1. Hi pertanys desde l'1 de Gener del 1986

7.2. Un dels països més extensos

7.3. Ocupa el quart lloc pel que fa a la població

7.4. Ha experimentat un procés de modernització econòmica i social gràcies a

7.4.1. La incorporació a la UE